Antalet utestående aktier i Elekta AB (publ)

Per den 31 juli 2013 uppgår det totala antalet aktier i Elekta till 382 824 132 fördelat på 14 250 000 A-aktier och 368 574 132 B-aktier.

Ökningen med 39 nya B-aktier är hänförlig konverteringen till aktier inom ramen för konvertibellån 2012/17.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2013 kl. 18.00.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsprogramvara för strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi, samt programvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet på svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används i dag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på den Nordiska Börsen med börsnamnet EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar