Banner MD Anderson Cancer Center förvärvar cancerbehandlingssystem från Elekta

Klinik i Arizona, USA, installerar två ledande strålbehandlingssystem utrustade med Elektas nya multibladskollimator AgilityTM.

Gilbert, Arizona, USA, 7 februari – Banner MD Anderson Cancer Center har nyligen förvärvat cancerbehandlingssystem från Elekta, bland annat två Elekta Infinity™ strålbehandlingssystem. Systemen är utrustade med den 160-bladiga multibladskollimatorn Agility™* och patientpositioneringssystemet HexaPOD™. Banner MD Andersson har även köpt nya moduler till onkologiinformationssystemet MOSAIQ® och programvaran Clarity® Soft Tissue Visualization som används för visualisering av mjukvävnader vid bildstyrd strålbehandling.

– Att nu kunna erbjuda våra cancerpatienter behandling med den senaste tekniken från Elekta är både glädjande och spännande. Satsningen betyder att vi kan erbjuda de främsta behandlingsalternativen och att Banner MD Andersson fortsätter att vara ledande i Arizona, säger Matthew Callister, MD, Division Chief, Radiation Oncology vid Banner MD Anderson.

– I och med att användandet av strålbehandling ökar stärker vi kapaciteten. Vi har medvetet valt att utöka verksamheten med avancerad utrustning som samtidigt ger oss tillgång till ny teknik. Vi ser verkligen fram emot att nu kunna erbjuda patienterna ännu bättre behandlingsalternativ, säger Stephen Sapareto, Director,Medical Physics vid Banner MD Anderson.

Agility har 160 snabbrörliga 5 millimeter tunna blad som formerar strålningen. Detta gör det möjligt att mycket precist anpassa strålningen efter patientens tumör samtidigt som påverkan av omkringliggande vävnad minimeras. Agility har utvecklats med målet att avsevärt minska strålningsläckaget mellan kollimatorbladen, vilket innebär att intilliggande frisk vävnad i mindre grad påverkas av strålning. Systemet kan även skapa förutsättningar för att förkorta patientens behandling vilket minskar risken för att patienten rör sig under behandlingen.

– Vi är glada över att välkomna Banner MD Anderson bland Elektas kliniska användare. Vi är övertygade om att det här är början på ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett ännu bättre resultat och en ökad livskvalitet för cancerpatienter, säger Jay Hoey, Executive Vice President, Elekta Region North America.

*Agility säljs eller distribueras inte på alla marknader. Kontakta den lokala Elekta-representanten för ytterligare information.

# # #

Informationen är sådan som Elekta ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Om Banner MD Anderson Cancer Center
Banner Health och The University of Texas MD Anderson Cancer Center startade Banner MD Anderson Cancer Center den 26 september 2011. Kliniken ligger i anslutning till Banner Gateway Medical Center i Gilbert, Arizona.

Centret ingår i Banner Health, en av landets största icke-vinstdrivande vårdaktörer. MD Anderson är en internationellt erkänd klinik inom cancervård och cancerforskning, och erbjuder cancervård av oerhört hög kvalitet i Arizona.

MD Andersons affärsidé är att ”eliminera cancer i Texas, landet och hela världen genom framstående program som integrerar patientvård, forskning, utbildning och förebyggande arbete”. Det kompletterar Banner Healths affärsidé som är att ”göra skillnad i människors liv genom framstående patientvård”.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 400 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar