Christie NHS Foundation Trust lyfter strålbehandlingen till ny nivå med Versa HD

Christie NHS Foundation Trust i Storbritannien ger patienter med cancer i lungor, prostata eller i huvud och nacke möjlighet till en bättre behandling när kliniken nu introducerar Versa HD™ från Elekta.

MANCHESTER, Storbritannien, 10 april – Med kombinationen hög hastighet och precision möjliggör Elektas nya system Versa HD för Christie NHS Foundation Trust i Manchester att lyfta strålbehandlingen till en ny nivå. Med Versa HD kan kliniken mycket precist formera strålningen även under höga stråldoser. Läkarna på kliniken räknar med att patienter med cancer i lungor, prostata eller i huvud och nacke kommer att kunna börja dra nytta av systemet senare i vår.

Versa HD, som Elekta offentliggjorde den 1 mars, ger läkare flexibiliteten att behandla en stor mängd olika tumörer med traditionell strålterapi, samtidigt som det möjliggör behandling av mycket komplexa cancertyper som kräver en extremt hög precision. Behandling av de mest komplexa fallen möjliggörs genom en precis strålformering även av höga stråldoser – en kombination som också förkortar behandlingstiden.

– Det finns andra linjäraccelerator som kan ge höga stråldoser, men Versa HD är unik genom att också kunna kombinera höga stråldoser med en precis strålformering genom multibladskollimatorn Agility™ som har branschens högsta bladhastighet. Den snabba bladhastigheten betyder att vi kan formera strålfältet tillräckligt snabbt för att uppnå den stråldos som krävs, säger Carl Rowbottom, Ph.D. och Head of radiotherapy physics på Christie.

Ökad livskvalitet för patienterna
Carl Rowbottom anser att en optimal och snabb formering av strålfältet i kombination med höga stråldoser kan möjliggöra avsevärt kortare behandlingstider vilket innebär en bättre livskvalitet för patienterna.

– Idag kräver VMAT som är vår behandlingsmetod vid skivepitelcancer för huvud och nacke två rotationer om 90 sekunder vardera. Med snabbare bladhastighet och högre stråldos behövs det istället bara en rotation om 60 sekunder, säger Carl Rowbottom.

– De mycket höga doserna per behandlingstillfälle vid stereotaktisk strålbehandling gör att det är den metod som kräver längst tid. Vid stereotaktisk strålbehandling av lungcancer är det svårt för patienten att vara stilla under hela behandlingen. Om patienten rör sig måste vi avbryta och göra om en rad moment vilket avsevärt förlänger behandlingen. Med en högre dos kan vi förkorta behandlingen så att patienten inte behöver anstränga sig för att ligga stilla, säger Carl Rowbottom.

Förkortar prostatabehandlingen med veckor
Många kliniker söker metoder för att minska behandlingstiden vid prostatacancer. I dagsläget kräver behandlingen närmare 40 besök under en period på omkring sju veckor. Stereotaktisk strålbehandling med höga stråldoser har potential att minska besöken till mellan fem och sju tillfällen. Versa HD inkluderar skräddarsydda funktioner för stereotaktisk strålbehandling av patienter med prostatacancer.

Christie med i svensk klinisk prövning
Christie planerar att starta med prostatabehandlingarna om cirka sex månader och ska tillsammans med flera andra kliniker delta i en stor svensk klinisk prövning. Snabbrörlighet och precision vid strålformningen är avgörande egenskaper hos Versa HD samtidigt som Carl Rowbottom anser att systemet har betydligt fler fördelar än så.

– När jag nu ser slutprodukten står det klart för mig att Versa HD är mycket mer än en linjäraccelerator med specifika funktioner. Här har man sett till helheten och användandet. Systemet erbjuder höga stråldoser och fem millimeter breda snabbrörliga blad samtidigt som det klarar av att behandla områden på upp till 40x40 cm. Systemet har designats för att erbjuda en modern och patientvänlig behandlingsmiljö och är resultatet av en genomtänkt process där man tittat på samtliga enskilda komponenter och analyserat hur de samspelar som en integrerad helhet. Det är även av vikt att man kan behandla ett brett spektrum av cancertyper och även om tekniken klarar av att behandla mycket komplexa fall har det inte skett på bekostnad av palliativ behandling eller vanligare cancerfall. Sammanfattningsvis är Versa HD en mycket genomtänkt linjäraccelerator, säger Carl Rowbottom.

Läs mer på www.versahd.com.
 
Versa HD är inte tillgänglig för försäljning eller distribution i alla länder. Delar av Versa HD systemet väntar godkännande enligt FDA 510(k).

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson Melbi, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2013 kl. 07.30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar