Elekta - Halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 2004/05

• Resultatet efter skatter ökade med 43 procent till 114 (80) Mkr. Vinst per aktie före utspädning ökade till 3,65 (2,45) kr och efter utspädning till 3,65 (2,42) kr. • Rörelseresultatet ökade med 55 procent till 166 (107) Mkr och rörelsemarginalen till 11 (8) procent. Rörelseresultatet för andra kvartalet förbättrades till 91 (54) Mkr. • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -10 (8) Mkr. • Orderingången uppgick till 1 515 (1 518) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakur-ser ökade orderingången med 2 procent. Orderingången under andra kvartalet för-bättrades med 21% och uppgick till 827 (683) Mkr. • Orderstocken ligger på en fortsatt hög nivå och uppgick den 31 oktober 2004 till 2 666 Mkr jämfört med 2 728 Mkr den 30 april 2004. • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 466 (1 321) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 14 procent. För den fullständiga rapporten, vänligen se bifogad PDF-fil.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar