ELEKTA LEVERERAR VMAT- OCH STRÅLKIRURGILÖSNINGAR TILL CENTRASTATE MEDICAL CENTER

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 18 juni 2009 CentraState Medical Center i Freehold, New Jersey, USA har köpt två avancerade strålterapisystem, båda med VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), en ny behandlingsteknik som innebär förkortad behandlingstid och högsta möjliga precision. CentraState blir först i världen med att ha både Elekta Axesse och Elekta Infinity och kan därmed erbjuda sina patienter den mest avancerade cancervården.

CentraState Medical Center, som är en del av CentraState Healthcare System, behandlar mellan 45 och 50 patienter per dag – ibland ända upp till 70 patienter per dag – på samma behandlingsenhet. När det blev dags att bygga ut med ytterligare ett behandlingssystem valde CentraState att ersätta system från en annan leverantör med två nya system från Elekta. Jan Dragotta, Clinical Director inom strålterapi, berättar att beslutsprocessen tog flera månader och involverade en grupp med läkare, fysiker och administratörer. ”För att kunna välja vilken teknik som har störst värde för oss genomförde vi en grundlig analys av vår nuvarande marknad och möjligheterna för tillväxt”, säger Dragotta. ”Vi kände alla att strålkirurgi och motion management är de områden vi vill växa inom, vilket också stöds av The Advisory Board Company i Washington D.C., som beräknar att den största tillväxten inom cancerbehandling under de närmaste tio åren kommer att ske inom strålkirurgi.” Ett av de viktigaste argumenten för att välja Elekta är CentraStates önskan att samarbeta med ett företag som säkerställer att institutionen kommer att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. ”Elektas anseende har stärkts de senaste åren. Därför ägnade vi mycket tid åt att jämföra Elekta med andra system, och upptäckte att Elektas system hade många fördelar jämfört med konkurrenternas, särskilt inom bildhantering”, säger Robert Smith, MS, Director of Physics. “Vi kommer att ersätta vår nuvarande IMRT-teknologi med VMAT”, förklarar han. ”Vi tittar på VMAT för att öka takten i arbetsflödet men viktigare är att minska behandlingstiderna för våra patienter. Det kommer i sin tur att minska sannolikheten för att patienten rör sig under behandlingen, något som kan vara en risk särskilt vid behandling i lunga och mage. Vi anser att vi kan ge en behandling som är bättre och mer precis genom att ge dosen under en kortare tidsperiod.” ”VMAT är den nyaste, senaste och bästa teknologin för att rikta strålen så nära målet som möjligt. Även om vi gör ett bra jobb redan idag när det gäller att rädda frisk vävnad, når vi ännu längre med VMAT. Vi vill ha de senaste verktygen som verkligen siktar in sig på tumören, ger oss bättre bildstyrning, och är kompatibla med våra andra hård- och mjukvaror”, säger Edward Soffen, M.D, Medical Director. De nya systemen från Elekta kommer att installeras i augusti 2010. “Tillsammans har vi gjort stora insatser när det gäller utvärdering av behandlingssystem”, säger Dr. Soffen, ”och jag vill tacka vår ledning för att vi fått de bästa verktygen för att behandla våra patienter.” ”Ledningen på Elekta har en ambition att utveckla kliniskt relevanta tekniker och vi har funnit att Elekta är mycket lättare att ha att göra med och mer tillgängliga än de andra företagen”, tillägger Robert Smith. ”De kommer definitivt att arbeta med oss för att ge våra patienter bästa möjliga behandling.” För senaste nytt om Elekta VMAT, besök gärna elekta.com/vmat.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar