ELEKTA OCH SVENSK EXPORTKREDIT TECKNAR SAMARBETSAVTAL

Stockholm den 15 juni 2009 Medicinteknikföretaget Elekta ingår ett samarbetsavtal med Svensk Exportkredit (SEK). Avtalet gäller kundfinansiering och omfattar hela världen, med undantag för Nordamerika, där Elekta har en etablerad partner för kundfinansiering sedan tidigare.

Samarbetet med SEK Customer Financing stärker och breddar Elektas möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar för kundfinansiering. SEK kommer inom ramen för samarbetet att erbjuda vårdgivare över hela världen finansiering i form av avbetalningskrediter och leasing av Elektas kliniska lösningar. Elekta får möjlighet att erbjuda sina kunder finansiering med minimal påverkan på den egna balansräkningen. − Sedan kreditkrisen inleddes har vi sett en ökad efterfrågan på alternativa finansieringslösningar. Jag är därför mycket nöjd med att vi nu på bred front kan erbjuda våra kunder attraktiva lösningar på det här området, säger Håkan Bergström, Elektas finansdirektör. − Vi är glada över förtroendet att få hjälpa Elekta med dess kundfinansierings-plattform. Avtalet är helt i linje med vår ambition att öka svenska exportföretags konkurrenskraft på den globala marknaden, säger Peter Yngwe, VD för SEK. ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Håkan Bergström Finansdirektör, Elekta AB Tel: 08-587 25 520, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com Stina Thorman, Investor Relations, Elekta AB Tel: 08-587 25 437, e-post: stina.thorman@elekta.com

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar