Elekta öppnar ultramodernt utbildningscenter i Beijing

Elektas nya utbildningscenter möter Kinas behov av träning och utbildning inom strålbehandling  

STOCKHOLM, 25 november – I dag invigdes Elektas utbildningscenter för strålbehandling, Beijing LINC (Learning and Innovation Center), i Kina, med företrädare för den kinesiska regeringen, kunder och delar av Elektas ledning på plats. Centret består av tre våningar fördelade på 1 800 kvadratmeter. I lokalerna finns Elektas strålbehandlingssystem och klassrum för undervisning på avancerade strålbehandlingslösningar. Centrets verksamhet riktar sig till såväl vårdpersonal inom onkologi och neurovetenskap som till Elektas personal.

– En viktig och prioriterad del av Elektas verksamhet är utbildning och träning av våra kunder och användare. Beijing LINC fyller ett stort behov i Asien och Stillahavsområdet eftersom kapaciteten inom strålbehandling växer snabbt i regionen. Centret kommer att ha stor betydelse för exempelvis läkare, fysiker, terapeuter, serviceingenjörer, dosimetriker och applikationsspecialister i regionen, säger Gilbert Wai, Executive Vice President, Elekta Asia Pacific, som gjorde Tomas Puusepp, Elektas vd och koncernchef, sällskap när det var dags att klippa bandet och förklara centret öppnat.

I september öppnade Elekta sitt första LINC-center i anslutning till bolagets nordamerikanska huvudkontor i Atlanta i samband med årets ASTRO-mässa (American Society for Radiation Oncology).

Fullt utrustad med heltäckande behandlingslösningar från Elekta
Precis som i USA är LINC-centret i Kina utrustat med en omfattande uppsättning lösningar från Elekta. Ett demonstrationsrum på bottenplanet visar upp flera linjäracceleratorsystem, inklusive en komplett Elekta Axesse™ och Elekta Compact™ med tillbehör som Active Breathing Coordinator™ och system för patientfixering. Det finns även brachyterapilösningar inklusive efterladdare och applikatorer, Elektas neurokirurgilösningar inklusive Leksell Stereotactic System®, samt mjukvarulösningar som behandlingsplaneringssystemet Monaco® och onkologiinformationssystemet MOSAIQ®.

– Två bunkrar i källaren är inredda för utbildning på linjäracceleratorerna Elekta Synergy® och Elekta Compact. Tillsammans med centrets utbildningslaboratorium innebär detta att eleverna kan få praktisk träning på våra system. På det övre våningsplanet finns dessutom sex klassrum för träning och utbildning av Elektas medarbetare och kunder, säger Gilbert Wai.

Utöver Elektas produktutbildning kommer LINC Beijing även att samarbeta med lokala kliniska partner och universitet för att tillsammans erbjuda skräddarsydda och innovativa utbildningsprogram för studenter och yrkesaktiva inom strålbehandling.

Elektas engagemang i Kina stärks ytterligare genom etableringen av Beijing LINC, men också av bolagets nyligen förvärvade 100-procentiga ägande i tillverknings- och F&U-enheten EBMEI. Bolaget som nu bytt namn till Elekta Beijing Medical Systems Co Ltd (EBMS) har spelat en viktig roll i Elektas strategi på tillväxtmarknaderna.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2013 klockan 09:00 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen STO: EKTAB. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar