Elekta samarbetar med ledande cancercenter i New York för att fortsätta utvecklingen av kliniska protokoll för MR-linac

STOCKHOLM, 27 februari 2018 – Elekta (EKTA-B.ST) har ingått ett forskningsavtal med Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) i New York som är världsledande inom patientvård, forskning och utbildningsprogram. Enligt avtalet ska MSK utforska nya behandlingsstandarder, visualiseringsprotokoll och metoder för behandlingsplanering inom olika cancerindikationer med Elektas MR-linac-system. 

Elektas MR-linac är banbrytande eftersom det övervinner de tekniska hinder som har stått i vägen för att kombinera strålterapi med bildtagning i realtid med en högfälts-MRI på 1,5 Tesla (T). Det är det enda system som kan utnyttja kapaciteten från visualiseringstekniken med magnetresonans/strålterapi (MR/RT) genom att använda en magnet på 1,5T. Systemet använder sig även av avancerade teknik för avgivande av stråldosen, vilken i nuläget används vid stereotaktisk strålterapi. Som ett resultat av den banbrytande konstruktionen säkerställs kombinationen av den fulla kapaciteten hos avancerad strålterapi och högfälts-MRI i en och samma plattform. Det gör det möjligt för läkarna att se behandlingsområdet i realtid och därmed erbjuda varje patient en verkligt skräddarsydd behandling. 

– Elektas MR-linac är utformad för att möjliggöra en exakt behandling av tumören genom att i realtid visualisera målet och de omgivande organen som är i riskzonen. I flera årtionden har oförmågan att visualisera behandlingsområdet i realtid begränsat möjligheten att utveckla behandlingsplaner som ökar avgivandet av strålning mot tumörmål samtidigt som exponeringen av frisk vävnad och organ i riskzonen begränsas. Elektas MR-linac har potential att övervinna den här begränsningen och vi är glada att MSK:s världsledande forskningsteam kommer att hjälpa till att utforska och optimera systemets kapacitet, säger Richard Hausmann, vd och koncernchef för Elekta. 

Elektas MR-linac har utvecklats i samarbete med de sju medlemmarna som grundande Elekta MR-linac-konsortiet. Det är en internationell grupp ledande cancercenter och över 200 experter som utvärderar tekniken, upprättar kliniska protokoll och genomför kliniska studier av MR-linac-plattformen. Elektas MR-linac har granskats i mer än 120 vetenskapliga artiklar hänförliga till MR/RT. 

MR-linac-system har nyligen också förvärvats av bland annat Sun Yat-sen University Cancer Center (SYSUCC) i Guangzhou i Kina och Townsville Cancer Centre i Queensland i Australien. De två cancerklinikernas patienter kommer att kunna behandlas så snart de regulatoriska myndigheterna har godkänt systemet för klinisk användning. Förvärven representerar det femte MR-linac-systemet i Kina och det första på södra halvklotet, vilket återspeglar det växande intresset bland världens ledande cancercenter att samarbeta med MR-linac-konsortiet. 

Ordern från SYSUCC och Townsville Cancer Centre bokades under Elektas tredje kvartal och forskningssystemen till MSK under det fjärde kvartalet av Elektas räkenskapsår 2017/18.

Elekta MR-linac är ett pågående arbete och finns inte tillgänglig för försäljning eller distribution. 

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor Relations
Tel: +46 70 410 7180, e-post: Oskar.Bosson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Joiner, Director, Global Media Relations
Tel: +1 770 670 2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time 

Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar