Elekta sätter fokus på strålkirurgilösningar och informationsstyrd cancervård på ESTRO

Nästa generations strålkirurgilösningar avtäcks den 25 april

BARCELONA 22 april, 2015 / ESTRO, monter 400 – På det tredje ESTRO-forumet som hålls 24–28 april i Barcelona kommer Elekta att presentera företagets strålkirurgilösningar bestående av de kompletterande strålkirurgisystemet Leksell Gamma Knife® och strålterapisystemet Versa HD™. Dessutom kommer produkter som stödjer företagets vision om informationsstyrd cancervård (Information-guided cancer care™) att visas.

Elektas strålkirurgilösningar
Elekta har arbetat inom strålkirurgiområdet under mer än 70 år sedan företagets grundare, professor Lars Leksell, uppfann det första stereotaktiska neurokirurgisystemet för intrakraniella sjukdomar. Hans hängivna arbete för att ta fram en strålkirurgisk lösning resulterade senare i introduktionen av Leksell Gamma Knife. Elekta har fortsatt professor Lars Leksells tradition genom att utveckla skräddarsydda strålkirurgiska lösningar, med utgångspunkt i patientens diagnos, sjukdomsstadie och till och med patientens genetiska uppsättning.

Elektas strålkirurgilösningar består av två system för att kunna erbjuda en skräddarsydd behandling, och båda är utformade för olika högprecisionsbehandlingar. Klinikerna kan därmed använda det system som bäst uppfyller deras kliniska krav och arbetsflöde. På det sättet kan vårdgivare säkerställa att patienterna får en behandling som anpassats efter deras sjukdom och förutsättningar, samtidigt som effektiviteten förbättras.

Den 25 april klockan 10:14, (monter 400) presenterar Elekta nästa generations strålkirurgi – en ny standard på området.

Informationsstyrd cancervård
Mjukvara spelar en allt viktigare roll inom cancervården. Elektas vision om informationsstyrd cancervård har utformats för att förändra sättet som patienterna vårdas och gör det möjligt för läkarna att koppla upp sig mot all den information de behöver för att ge patienterna en effektivare behandling. Inom visionen om informationsstyrd cancervård kommer Elekta att förevisa:

  • Behandlingsplaneringssystemet Monaco®: Den senaste versionen, Monaco 5.1, har funktioner som förbättrad behandlingsplanering inklusive möjligheten att planera i förväg, import/export av mallar, planering för magnetresonansavbildning (MRI) och 3D.   
         
  • Onkologiinformationssystemet MOSAIQ®: Den senaste versionen av MOSAIQ har flera funktioner som förbättrar arbetsflödet, integrationen och effektiviteten.

Avancerade brachyterapilösningar
Dessutom kommer Elekta att visa upp företagets avancerade brachyterapilösningar, inklusive den fjärrstyrda efterladdningsplattformen Flexitron®, behandlingsplaneringssystemet Oncentra® Brachy och Esteya® elektronisk brachyterapi.

Elektas övriga aktiviteter:
Elekta står värd för två lunchsymposier under forumet:

  • Ett lunchsymposium kring Elektas strålkirurgilösningar hålls den 25 april, 13:15–14:30 i rum 113, våning 1.
  • Ett lunchsymposium kring Elektas informationsstyrda cancervård hålls den 27 april, 13:15–14:30 i rum 116, våning 1.

På ESTRO fokuserar Elekta på konceptet Connected Care, där Elekta slår ett slag för lösningar som hjälper vårdgivare att koppla samman avdelningar, patienter och omvärlden. Följ @Elekta för uppdateringar från ESTRO-mässan. För mer information om Elekta på ESTRO, besök Elekta.com/ESTRO.

Versa HD är inte tillgänglig för försäljning på alla marknader.

# # #

För mer information, kontakta:
Gert van Santen, koncernens VP, Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Raven Canzeri, Global Public Relations Manager, Elekta
Tel: +1 770 670 25 24, e-post: raven.canzeri@elekta.com
Tidszon: EST: GMT-5

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingsystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Webbplats: www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar