Elekta undertecknar avtal om förvärv av tillgångar från mexikansk distributör

MEXIKO CITY, 1 april, 2015 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelar i dag att bolaget har undertecknat ett avtal att förvärva serviceverksamheten och personal från den mexikanska distributören Asesores Electrónicos Especializados S.A. de C.V. (AEESA). Förvärvet innebär att Elekta kommer närmare kunderna, vilket stödjer tillväxt på en marknad med stor potential.

– För att öka vår installerade bas i Mexiko och tillgängliggöra strålbehandling för en större del av befolkningen har vi arbetat tillsammans med AEESA sedan 2001. Med en direkt närvaro i Mexiko kan vi stärka kundfokus och planera för fortsatt tillväxt i regionen, säger Jay Hoey, Elektas EVP för Region Nordamerika.

– Den mexikanska regeringen prioriterar strålbehandling och därför är vi glada över att etablera en direkt närvaro i landet och möjliggöra för fler cancerpatienter att dra fördel av denna livräddande behandling. Elekta tar nu över marknadsföring, försäljning, service, mjukvarusupport och intäkter från eftermarknaden tillsammans med implementeringen av nya och existerande serviceavtal, säger Peter Gaccione, Elektas SVP och Mexikochef.

Från och med 1 april 2015 kommer samtliga intäkter från AEESA:s serviceavtal att övergå till Elekta.

Förvärvet av denna tillgång beräknas öka nettoomsättningen med cirka 0,4 procent på årsbasis och förväntas bidra positivt till Elektas resultat per aktie under räkenskapsåret 2015/2016.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2015 kl. 07.30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar