Elekta Unity, världens första 1,5T-baserade MR-strålkanon, får CE-märkning

Det nya strålterapisystemet kan nu användas kliniskt i Sverige och Europa och möjliggör en ny nivå av skräddarsydda cancerbehandlingar med hög precision.

STOCKHOLM, 18 juni 2018 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att Elekta Unity, bolagets MR-strålkanon, har erhållit CE-märkning, vilket innebär att tekniken är godkänd för kommersiell försäljning och klinisk användning i Sverige så väl som Europa.

– Att erhålla CE-märkning för Elekta Unity är en stor framgång för strålterapiområdet och för cancerbehandling. MR-strålterapi kommer att ha avgörande betydelse för att reformera cancervården och förbättra behandlingen för patienter. Jag är mycket tacksam mot medlemmarna i MR-strålterapikonsortiet, Philips (vår partner inom MR-teknik) och våra engagerade medarbetare som har hjälpt oss att nå fram till denna viktiga dag, säger Richard Hausmann, vd och koncernchef, Elekta.

Elekta Unity har potential att förändra hur läkarna behandlar cancer genom att möjliggöra leveranser av stråldoser samtidigt med bildtagning av tumören och omgivande, frisk vävnad med högkvalitativa bilder (MRI). Elekta Unity integrerar också avancerade verktyg som gör det möjligt för läkarna att anpassa patientens behandling till aktuell anatomisk information.

– Elekta Unity är en fantastisk innovation för cancervården, en som möjliggör en ”scan-plan-treat”-metod (bildtagning, planering, behandling) för att ta fram skräddarsydda behandlingsplaner som ger betydande kliniska fördelar, säger Bas Raaymakers, PhD, professor i experimentell klinisk fysik vid strålterapiavdelningen på University Medical Center (UMC) Utrecht.

UMC Utrecht är en av grundarna till och medlemmarna i Elektas MR-strålterapikonsortium och står bakom konceptet med en högfälts 1,5T MR-strålkanon.

– Jag tycker att det är oerhört spännande att vår vision om skräddarsydd strålbehandling börjar bli en klinisk realitet, tillägger Bas Raaymakers.  

Om Elekta Unity
Elekta Unity utgår från ett förstklassigt högfälts-MRI (”magnetröntgen”) av högsta diagnostiska klass (1,5 Tesla) som ger tydligare bilder är någonsin tidigare, vilket medger större flexibilitet för läkarna i deras val av strålterapibehandling och säkerställer att varje enskild patient får optimal vård utifrån tumörens karaktär. Elekta Unity integrerar MRI, linjäracceleratortekniker och avancerad behandlingsplanering i en och samma plattform, vilket gör det möjligt för läkarna att se och följa upp anatomiska områden med mjukvävnad samtidigt som stråldosen ges. Denna nya teknik uppfyller ett hittills icke-tillgodosett behov inom cancerbehandling och gör det möjligt för läkarna att med hög säkerhet se och följa tumören under behandlingen och agera utifrån det och därmed skräddarsy behandlingen för varje enskild patient vid varje behandlingstillfälle.

För mer information, besök www.elekta.com.

Elekta Unity har erhållit CE-märkning men finns inte tillgänglig för kommersiell distribution eller försäljning i USA. 

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 14.15 CET. (REGMAR)

###

 
För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor Relations
Tel: +46 70 410 7180, e-post: 
Oskar.Bosson@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Raven Canzeri, Global Public Relations Manager
Tel: +1 770 670 2524, e-post: 
raven.canzeri@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar