ELEKTA VERKSTÄLLER AKTIESPLIT 3:1

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 14 oktober 2005 I enlighet med bolagsstämmans beslut, kommer Elektas aktie att från och med måndagen den 17/10 2005 att handlas efter split om 3:1.

Mot bakgrund av Elektaaktiens starka kursutveckling beslutade Elektas ordinarie bolagsstämman den 21 september 2005 att genomföra en aktiesplit 3:1, varigenom en gammal A- respektive B-aktie ersätts av tre nya aktier av samma slag. Avstämningsdag för spliten bestämdes till onsdagen den 19 oktober 2005, vilket innebär att sista dag för handel med aktier före split är idag, fredagen den 14 oktober 2005. I samband med aktiespliten har Stockholmsbörsen beslutat om en justering av handelsposten. Efter justeringen uppgår en handelspost i Elekta B till 200 aktier. Antal utestående A och B aktier efter split kommer att uppgå till 94 134 054 st. ******

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar