Elekta vinner två order på MR-linac

STOCKHOLM, 1 december 2016 – Princess Margaret Cancer Centre i Kanada och Odense universitetssjukhus i Danmark har beställt varsin MR-linac från Elekta (EKTA-B.ST).

Elektas MR-linac är nästa generations innovation för behandling av cancerpatienter med strålterapi.

Dr Fei-Fei Liu, ansvarig för strålterapiprogrammet, och dr David Jaffray, chef för medicinsk fysik och direktör för TECHNA Institutet, vid Princess Margaret Cancer Centre är entusiastiska.

– Inom programmet ser man en enorm potential med MR-linac för att förbättra behandlingskvalitén genom att på ett korrekt sätt bestämma placeringen av tumören och omkringliggande vävnad, samtidigt som stålningen ges. Vi kommer att ha möjlighet att anpassa behandlingsplanen och ge en personligt skräddarsydd vård, säger dr Liu. 

– Styrkan från magnetfältet och det helt integrerade systemet är avgörande för att dra nytta av systemets bildbehandlingskapacitet. Vi ser fram emot att arbeta med Elekta för att förbättra den medicinska fysiken och de kliniska arbetsflödena genom de möjligheter som den här spännande nya tekniken ger, säger dr Jaffray. 

Odenses universitetssjukhus kommer att köpa sin MR-linac genom Medicoteknik Region Syd.

Vi är stolta över att vara bland de första i världen som kan erbjuda strålbehandling som stöds av MR, något som kommer att gynna cancerpatienterna i vår region. I och med MR-linac har bildstyrd strålterapi nått en ny dimension som innebär att mer frisk vävnad kan skonas och att även tumörer som rör sig kan behandlas med en högre dos. Det finns också en betydande potential att använda MRI som biomarkörer, vilket skulle kunna ge patientspecifik biologisk information som inte finns tillgänglig i dag, säger Knud Aage Werenberg, chef för laboratoriet för strålningsfysik vid Odense Universitet. 

– Vi är glada för de order vi fått från Princess Margaret Cancer Centre och från Odense universitetssjukhus. Två cancercenter i världsklass har valt att samarbeta med Elekta för att ytterligare utveckla de banbrytande kliniska behandlingsmöjligheterna som den här spännande nya teknologin innebär. MR-linac har potential att väsentligt förbättra behandlingen av patienterna. Läkarna ser exakt vad de behandlar, även om organ rör sig, säger Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef. 

Elektas MR-linac integrerar ett ultramodernt strålterapisystem och en högfälts 1,5 Tesla MRI-skanner, från vår teknikpartner Philips, med avancerad mjukvara som gör det möjligt för läkarna att ta bilder med diagnostisk kvalitet av tumören och omkringliggande vävnad direkt innan och under tiden för behandling. Förhoppningen är att detta i framtiden kommer tillåta läkaren att snabbt utvärdera strålbehandlingen, vilket öppnar för användandet av en responsiv metod för ingrepp. MR-linac är designad för att förbättra precisionen vid strålning av tumörer, samtidigt som exponering av frisk vävnad minskas.

Elekta förväntar sig erhålla ett regulativt godkännande (CE-märkning) för MR-linac under andra halvåret 2017 och då blir teknologin tillgänglig för att behandla patienter.

*Elektas MR-linac är ett pågående arbete som inte finns tillgängligt eller fått regulativt godkänt för klinisk användning. 

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post:
gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid


Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 600 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se
www.elekta.com. 

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar