ELEKTAS ÅRSREDOVISNING 2007/08

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 4 september 2008

Elektas årsredovisning för verksamhetsåret 2007/08 finns nu tillgänglig på Elektas hemsida och biläggs även detta pressmeddelande.

Elektas årsredovisning för verksamhetsåret 2007/08 har publicerats på företagets hemsida www.elekta.com under rubrikerna Investor Center och Bolagsstämma tillsammans med övrig dokumentation inför årsstämman.

Den tryckta årsredovisningen är under distribution till aktieägarna tillsammans med en inbjudan till årsstämman, som äger rum den 18 september 2008 kl. 15.00 på Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77 i Stockholm.

För att beställa tryckta exemplar av Elektas årsredovisning för 2007/08 på svenska eller engelska, vänligen sänd e-post till ir@elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar