Elektas årsredovisning 2010/11

Elektas årsredovisning för verksamhetsåret 2010/11 finns nu tillgänglig på Elektas webbplats

Elektas årsredovisning kan laddas ner från investerarsektionen på företagets webbplats, www.elekta.com. Årsredovisningen finns även bifogad i detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen är under distribution till aktieägarna tillsammans med en inbjudan till årsstämman, som äger rum den 13 september 2011 kl. 15.00 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm.

För att beställa tryckta exemplar av Elektas årsredovisning för 2010/11 på svenska eller engelska, vänligen sänd e-post till ir@elekta.com.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 37, e-post: stina.thorman@elekta.com

Ovanstående information är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes den 23 augusti 2011 kl 10.30 CET.


Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar