Elektas inlösenprogram avslutat

ELEKTAS INLÖSENPROGRAM AVSLUTAT Den 11 november 2003 avslutades anmälningsperioden för Elektas erbjudande om inlösen av aktier. Erbjudandet omfattade inlösen av var sjuttonde aktie i Elekta till ett inlösenbelopp om 165 kronor per aktie. Enligt den slutliga sammanräkningen har 1.887.713 aktier anmälts för inlösen, vilket motsvarar 97,4 procent av det antal aktier som högst kunnat inlösas enligt erbjudandet. Cirka 311,5 miljoner kronor kommer därmed att överföras till Elektas aktieägare. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas kunna ske i slutet av mars 2004. Detta på grund av att beslutet om att nedsätta aktiekapitalet, enligt svensk rätt inte kan genomföras förrän tillstånd erhållits från tingsrätten. Tingsrättens tillståndsbeslut beräknas lämnas inom 3-4 månader efter anmälningsperiodens utgång och utbetalning av inlösenbeloppet kommer att ske snarast möjligt efter det att detta tillståndsbeslut vunnit laga kraft. ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com Om Elekta: Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar