ELEKTAS LÖSNINGAR FÖR BILDSTYRD STRÅLTERAPI FÅR MYNDIGHETSGODKÄNNANDE I KANADA

PRESS RELEASE Stockholm den 12 oktober 2005 Den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten (Health Canada) har lämnat godkännande för Elekta Synergy® inklusive dess utrustning för högupplöst tredimensionell röntgen. Kanadensiska kliniker får därmed tillgång till ett nytt effektivt verktyg för bildstyrd strålterapi (Image Guided Radiation Therapy, IGRT) med en integrerad uppsättning av verktyg för bildinhämtning, bildjämförelser och justering av patientens läge.

IGRT är nästa utvecklingssteg inom strålbehandling av cancer med ökad noggrannhet och precision. Metoden ger radioterapeuten möjlighet att visualisera patientens inre organ vid behandlingstillfället och baserat på dessa bilder justera patientens position. Detta innebär att tumören kan bestrålas med bättre precision och att bestrålningen av frisk vävnad minimeras. Elekta var först i världen med att utveckla och lansera IGRT och behåller sin ledande position är inom avancerad strålterapi. Med mer än 4 000 kliniska patientbilder från dagens 20 installationer, och med ytterligare fler än 50 planerade installationer, har Elektas system bevisat sin kliniska effektivitet och skapat stora förväntningar kring möjligheterna att vidareutveckla strålbehandling av cancer. ******

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar