Elektas och Philips forskningskonsortium för MRI-styrd strålbehandling utökas med Nederländska Cancerinstitutet vid Antoni van Leeuwenhoek-sjukhuset

Nederländskt cancerinstitut går med i forskningskonsortium med syfte att utveckla framtidens innovationer inom strålbehandling.

AMSTERDAM den 20 april – Elekta (NSE: EKTAb) och Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) meddelar att Nederländska Cancerinstitutet vid Antoni van Leeuwenhoek-sjukhuset (NKI-AVL) i Amsterdam har tecknat en överenskommelse om att ingå i ett gemensamt forskningskonsortium med syfte att driva utvecklingen inom bildstyrd strålbehandling.

I den nya plattformen kombineras strålbehandling och magnetresonansavbildning (MRI) i ett och samma behandlingssystem. NKI-AVL blir den tredje medlemmen i konsortiet där ledande cancerkliniker och cancerläkare ingår. Sedan tidigare ingår även University Medical Center Utrecht och University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Den senaste MRI-tekniken integrerad i ett ledande strålbehandlingssystem kommer att ge läkarna högkvalitativa bilder av patientens mjukvävnader och tumörer i realtid under strålbehandling vilket skapar förutsättningar för en mycket exakt behandling.

– MRI har sedan tekniken introducerades för närmare 30 år sedan medfört betydande framsteg för hälsovården genom att förse läkarna med tydliga mjukvävnads- och patologibilder. Att kunna integrera bilddiagnostiken i realtid under behandling skulle innebära en dramatisk förbättring av cancervården. NKI-AVL är ett internationellt erkänt cancerinstitut varför jag och mina kollegor inom Elekta, Philips, University Medical Center Utrecht och MD Anderson är mycket glada över att de har anslutit sig, säger Tomas Puusepp, Elektas vd och koncernchef.

– MRI-styrd strålbehandling skapar förutsättningar för optimala bilder som ökar precisionen i behandlingen. Våra erfarenheter från CBCT-styrd behandling (Cone Beam Computed Tomography) gör oss mycket motiverade att medverka i forskningskonsortiet och gemensamt arbeta för att ta fram en MRI-styrd strålbehandling, säger Professor Marcel Verheij, Head of the Radiotherapy Division på NKI-AVL.
 
– Konsortiets forskning visar betydelsen av en bra bilddiagnostik för utvecklingen av mer precisa cancerbehandlingar. NKI-AVL har haft en avgörande roll inom den tidigare utvecklingen av programvara för CT-styrd strålbehandling. Deras expertis kompletterar den samlade kompetensen i forskningskonsortiet, säger Gene Saragnese, vd för Imaging Systems på Philips Healthcare

Innan konsortiet bildades byggde och testade Elekta, Philips och University Medical Center Utrecht en prototyp där en linjäraccelerator integrerades med ett MRI-system på 1,5 tesla. Arbetet var framgångsrikt vilket skapade förutsättningar för att gå vidare till nästa fas: att utveckla och testa systemet i ett växande konsortium av samarbetspartner.

Redan idag spelar strålbehandling och medicinsk avbildning en avgörande roll i planering, behandling och eftervård. Det är också en beprövat kostnadseffektiv och säker behandlingsmetod för cancer. Strålterapi används antingen som enskild behandlingsmetod eller i kombination med exempelvis cellgifter. Behandlingstekniken innebär att tumören avgränsas och högenergistrålas på det sätt som i största möjliga utsträckning skonar omkringliggande vävnad.

Det integrerade MRI-styrda strålbehandlingssystemet är under utveckling och finns inte till försäljning.

# # #

För ytterligare information, kontakta:
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, email: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Joiner, Director, Global Public Relations & Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: EST: GMT-5

Steve Klink, Philips Corporate Communications
Tel: +31 205 977 415, e-post: steve.klink@philips.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2013 kl. 08.00 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används i dag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 400 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 118 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män samt tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.com/newscenter.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar