Elektas strålbehandlingssystem Versa HD tillgängligt i Japan

Linjäracceleratorn Versa HD ges klartecken för den japanska marknaden

TOKYO, Japan, 2 september 2014 – Vårdgivare i Japan kan nu stärka sin behandlingskapacitet i och med klartecken för Versa HD™ från myndigheten för hälsa, arbete och välfärd. Versa HD är ett avancerat strålbehandlingssystem utformat för bättre cancervård och för att behandla ett brett spektrum av tumörer på olika ställen i kroppen. Med ett och samma system kan Versa HD behandla en stor mängd olika tumörer med traditionell strålterapi, samtidigt som det möjliggör behandling av komplexa cancerformer där mycket hög precision krävs.

Klartecknet för Versa HD i Japan kommer efter tidigare CE-märkning för systemet inom EU samt 510(k)-klartecken från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 2013.

Enligt en officiell rapport* var antalet dödsfall i cancer cirka 361 000 i Japan under 2012 och av dem var antalet bland män 1,5 gånger högre än för kvinnor. Lungcancer var vanligast bland män (24 procent), följt av cancer i magen (15), tjock- och ändtarmscancer (12), levercancer (9,3) och cancer i bukspottskörteln (7,2). Bland kvinnor var tjock- och ändtarmscancer vanligast (15 procent), följt av lungcancer (13,8), cancer i magen (11,6), cancer i bukspottskörteln (10) och bröstcancer (8,6).

– Versa HD och dess klartecken för den japanska marknaden är ett viktigt steg för att möta den stora ökningen av cancer och relaterade dödsfall. Versa HD kan bidra till bättre resultat tack vare kombinationen av en extremt hög precision och möjligheten att ge stråldoser tre gånger högre än med våra tidigare behandlingssystem, säger Shuichi Higaki, vd för Elekta Japan.

Läs mer på www.VersaHD.com.

*Cancerstatistik för Japan – 2013. Foundation for Promotion of Cancer Research (FPCR)

Versa HD är inte tillgänglig för försäljning på alla marknader.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Raven Canzeri, Global Public Relations Manager, Elekta
Tel: +1 770 670 25 24, e-post: raven.canzeri@elekta.com
Tidszon: EST: GMT-5

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2014 kl. 07:30 CET.
 
Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen STO:EKTAB. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar