Elektas strålterapisystem Versa HD tillgängligt i Kina

Elektas avancerade strålbehandlingssystem Versa HD nu tillgängligt på Elektas näst största marknad.

BEIJING, 29 september 2014 – Efter klartecken både i USA och i Europa för Elektas linjäraccelerator Versa HD™, har nu FDA i Kina (China Food and Drug Administration, CFDA), gett klartecken för försäljning och marknadsföring av Versa HD i Kina.

Enligt en internationell forskningsorganisation diagnosticeras varje år mer än tre miljoner människor i Kina med cancer.(1) De vanligaste cancertyperna är lungcancer, magcancer, tjock- och ändtarmscancer, levercancer samt matstrupscancer.(2) Versa HD har utformats för att förbättra cancervården och för att behandla många olika typer av tumörer i hela kroppen.

Versa HD är utrustad med multibladskollimatorn Agility™ vars höghastighetsblad formar stråldoserna efter tumörens form och därmed ökar skyddet av frisk vävnad. Versa HD levererar inte bara högre stråldoser utan systemet förbättrar även det kliniska arbetsflödet då sofistikerade strålbehandlingar kan utföras på samma tid som standardstrålbehandlingar.

– I takt med att cancer ökar, ökar även behovet av avancerade och effektiva behandlingar. Versa HD kommer att stödja den statliga hälsovårdsreformen som innebär en uppgradering av hälsovårdscentralerna i stadsområden och på landsbygden fram till år 2020, säger Anming Gong, VD för Elekta Kina.

Versa HD har fått ett mycket varmt mottagande sedan lanseringen 2013 och har i dagsläget levererats till mer än 30 länder. Sedan 1982 har Elekta funnits på plats i Kina och åtta av de tio största cancerklinikerna använder bolagets linjäracceleratorer. Introduktionen av Versa HD kommer att stärka Elektas ledande position på den kinesiska marknaden.

(1) Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, Frankrike: International Agency for Research on Cancer; 2013.

(2) Report of incidence and mortality in China cancer registries, 2009 (doi: 10.3978/j.issn.1000-9604.2012.12.04)

# # #

För mer information, kontakta:
Gert van Santen, VP, Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, IR-chef, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid


Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2014 kl. 07.30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen STO:EKTAB. Webbplats: www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar