Elektas valberedning inför årsstämman 2016

STOCKHOLM, 3 november, 2015 – I enlighet med beslut vid Elektas (EKTA-B.ST) årsstämma den 1 september 2015 har styrelsens ordförande kontaktat de fyra röstmässigt största aktieägarna utöver den eller de aktieägare som ordföranden själv representerar, som var och en har uttryckt sin önskan att delta i valberedningsarbetet och utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Elektas valberedning. Denna procedur beskrivs utförligt i kallelsen till årsstämman 2015.

Valberedningens ledamöter:

  • Laurent Leksell, i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
  • Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • John Hernander, utsedd av Nordea Investment funds
  • Mikael Wiberg, utsedd av Alecta pensionsförsäkring

Valberedningen kommer att inom sig utse en ordförande.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag för beslut av årsstämman 2016 gällande ordförande vid årsstämman, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, arvoden till styrelsen uppdelat på arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens utskott, extern revisor samt arvode till revisorn och förändring av procedur for utseende av valberedning, i den mån det anses erforderligt.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det via e-post på valberedningen@elekta.com eller på adress:
Elekta AB, Valberedningen
Box 7593
103 93 Stockholm

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 kl. 07:30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar