ELEKTAS VALBEREDNING UTSEDD

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 17 oktober 2007

I enlighet med beslut vid årsstämman den 25 september 2007, har Elektas styrelseordförande Akbar Seddigh under oktober kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt att delta i valberedningsarbetet har i sin tur nominerat var sin representant.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen är:

Anders Algotsson AFA Försäkring
Jan-Erik Erenius AMF Pension
Laurent Leksell personliga innehav och bolag
Ole E. Dahl Orkla ASA
Åsa Nisell Swedbank Robur Fonder

Per den 30 september 2007 representerar dessa aktieägare tillsammans över 45 procent av rösterna i Elekta AB.

Valberedningen avhöll sitt första möte den 16 oktober och till ordförande i valberedningen utsågs Laurent Leksell.

Valberedningen kommer att arbeta fram ett förslag till styrelse samt förbereda andra frågor inför årsstämman i september 2008. Valberedningens uppdrag löper till dess en ny valberedning är utsedd.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning 2008 kan vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@elekta.com eller på adress; Elekta AB, Attention: Valberedningen, Box 7593, 103 93 Stockholm.

******

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar