Froedtert & Medical College of Wisconsin Clinical Cancer Center ansluter till Elektas och Philips forskningskonsortium för MRI-styrd strålbehandling

Forskargrupp undersöker potentialen hos strålbehandlingssystem med integrerad magnetresonansavbildning (MRI).

STOCKHOLM och MILWAUKEE den 16 juli 2013 – Elekta (NSE: EKTAb) och Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) meddelar att amerikanska Froedtert & Medical College of Wisconsin Clinical Cancer Center ansluter sig till Elektas och Philips forskningskonsortium för utveckling av ett MRI-styrt strålbehandlingssystem.

– Froedtert & Medical College of Wisconsin Clinical Cancer Center är ett fantastiskt bra komplement till konsortiet. Det är ett nationellt erkänt forskningsinstitut med specialistkunskaper och bred expertis inom alla cancertyper. Institutet har en rad specialistteam inriktade på olika cancertyper vilka behärskar de senaste behandlingsmetoderna och den senaste tekniken, säger Tomas Puusepp, Elektas vd och koncernchef.

Froedtert & Medical College of Wisconsin Clinical Cancer Center blir den femte medlemmen i forskningskonsortiet som arbetar med att utvärdera ny teknik för att integrera strålterapi och magnetresonansavbildning i ett och samma behandlingssystem. I forskningskonsortiet finns sedan tidigare University Medical Center Utrecht i Nederländerna, University of Texas MD Anderson Cancer Center i USA, The Netherlands Cancer Institute-Antoni van Leeuwenhoeksjukhuset i Nederländerna och Sunnybrook Health Sciences Centre i Kanada.

Den innovativa lösningen utformas för att göra det möjligt för läkarna att strålbehandla i realtid med stöd av magnetresonansavbildning. Det innebär att de kan få fram bilder av patienternas mjukvävnader och tumörer, registrera rörelser, och i realtid anpassa behandlingen. Lösningen möjliggörs genom att ett avancerat strålbehandlingssystem har integrerats med ett MRI-system på 1,5 tesla.

– Vi är angelägna att ingå i konsortiet med andra ledande institutioner och låta vår forskningsavdelning och medicinska fakultet bidra med vår omfattande kompetens och erfarenhet i arbetet med att utveckla MRI-styrd strålbehandling, säger J. Frank Wilson, MD, Chairman, Director Emeritus på Froedtert & Medical College of Wisconsin Clinical Cancer Center.

Framtidens system för strålterapi kommer att vara adaptiva vilket gör det möjligt att göra justeringar efter anatomiska förändringar i realtid under behandlingen. Med metoden kan hänsyn tas till hur tumören svarar på behandlingen och potentiellt även till de förändringar i tumören som uppstår under behandlingen.

– Kombinationen av adaptiv strålbehandling och magnetresonansavbildning i realtid är ett kraftfullt, nytt koncept som har potential att helt omdefiniera standarden för strålningsonkologin. Samarbetet med framträdande kliniker som Froedtert & Medical College of Wisconsin Clinical Cancer Center gör det möjligt för oss att utforska den kliniska tillämpningen av tekniken för att i slutänden skapa framtidens cancervård, säger Gene Saragnese, vd för Imaging Systems på Philips Healthcare.

Det integrerade MRI-styrda strålbehandlingssystemet är under utveckling och finns inte till försäljning.

# # #

För ytterligare information, kontakta:
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Joiner, Director, Global Public Relations & Brand Management, Elekta
Tel: +1 770 670 24 47, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: EST: GMT-5

Steve Klink, Philips Corporate Communications
Tel: +31 6 108 888 24, e-post: steve.klink@philips.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2013 klockan 07.30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsprogramvara för strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi, samt programvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet på svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används i dag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på den Nordiska Börsen med börsnamnet EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) är ett diversifierat företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom meningsfulla innovationer inom områdena hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. Philips hade 2012 en omsättning på 24,8 miljarder euro och cirka 116 000 medarbetare inom försäljning och service i mer än 100 länder. Företaget är marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva ljuslösningar samt rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.com/newscenter.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar