Halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 2001/02

Halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 2001/02 - Rörelseresultatet för verksamhetsårets första sex må-nader förbättrades med 108 Mkr till 80 (-22) Mkr och rörelsemarginalen till 6 (-2) procent. - Fortsatt positiv utveckling av orderingången på fler-talet marknader. Ökning med 35 procent till 1 344 (995) Mkr. - Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 1 232 (884) Mkr. - Resultatet för helåret 2001/02 förväntas bli klart bättre än föregående år. För ytterligare information var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ) tel. 08-587 254 82 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20040827BIT21560/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar