IBA OCH ELEKTA INLEDER ETT GLOBALT SAMARBETE KRING PARTIKELTERAPI I SAMBAND MED ASTRO

PRESSMEDDELANDE
Los Angeles, USA, den 27 oktober 2007

IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters, IBAB.BR och Bloomberg, IBAB.BB) och Elekta AB (publ) (Nordiska Börsen, EKTAb), tillkännagav idag att företagen inleder ett globalt samarbete inom partikelterapi, med målet att optimera integrationen av protonterapi och system för informationshantering för cancerbehandling. Båda företagen ställer för närvarande ut sina produkter vid det 49:e ASTRO-mötet (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) som pågår i Los Angeles, Kalifornien, mellan den 28 oktober och den 1 november, 2007.

Målet med samarbetet är att kunna erbjuda heltäckande och helt integrerade lösningar för behandling av cancer baserade på öppna gränssnitt för protonterapi och andra former av partikelterapi. Båda företagen besitter en unik kompetens inom sina respektive områden inom strålbehandling och har beslutat att gemensamt arbeta för en smidigare integration av alla de system som behövs vid en avancerad klinik för partikelterapi. Integration av både linjäracceleratorer och partikelterapisystem kommer att vara till stor nytta för ledande kliniker i kampen mot cancer. Både IBA och Elekta erbjuder världsledande teknologier och delar filosofin att skapa lösningar som bygger på öppna gränssnitt och industrigemensamma standarder.

Inom ramen för samarbetsavtalet kommer IBA och Elekta att erbjuda lösningar för partikelterapi som möter specifika kliniska behov. Från Elektas sida, kan dessa innefatta en rad olika produkter och lösningar, bland annat mjukvaruplattformen MOSAIQ™ för hantering av informations- och arbetsflöde, MOSAIQ Proton Therapy Module, avancerad utrustning för patientpositionering och -fixering, lokaliseringssystem samt även behandlingssystemet Elekta Synergy® för avancerad bildstyrd strålterapi. IBA bidrar å sin sida med Proteus, det marknadsledande systemet för protonterapi. I framtiden kan fler komponenter och lösningar också komma att inkluderas i samarbetet, beroende på kundefterfrågan.

Samarbetet mellan Elekta och IBA kommer även att innefatta gemensam utveckling av integrerade lösningar som underlättar och effektiviserar protonterapi. Vidare kommer företagen också att samarbeta kring försäljning och marknadsföring och gemensamt erbjuda optimerade lösningar till en växande marknad.

” IBA’s protonterapisystem bygger helt på öppna gränssnitt och kan kombineras med många andra system inom strålbehandling. Men eftersom cancerkliniker idag förväntar sig att olika behandlingssystem, informationssystem och journaler ska kunna integreras i en och samma lösning, kommer det gemensamma erbjudandet från IBA och Elekta att sätta en helt ny standard på marknaden”, säger Pierre Mottet, VD för IBA.

”Strålbehandling av cancer är ett område som just nu befinner sig i en mycket snabb utveckling. Intensitetsmodulering, bildstyrning, och elektroniska journalsystem är några exempel på förbättringar som just nu förändrar cancervården över hela världen. På samma sätt som Elekta är drivkraften bakom många av dessa förbättringar inom strålterapin, är IBA den klart ledande leverantören av protonterapi”, säger Tomas Puusepp, VD för Elekta. ”Eftersom vi båda delar övertygelsen om värdet av öppna system, har vi kunnat utveckla vårt tidigare informella samarbete till en mer heltäckande allians som täcker såväl teknologiutvecklings som kommersiellt samarbete. Tillsammans kommer IBA och Elekta att kunna erbjuda en optimal lösning för varje behov vid en avancerad cancerklinik,” avslutar Puusepp.

******

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar