Installationen av Elekta MR-linac påbörjad vid Sunnybrook Health Sciences Centre

Transformativt system för magnetresonansstrålterapi ska fokusera på avancerad bildstyrd strålbehandling för cancerpatienter 

TORONTO, 13 juli 2017 – Elekta (EKTA-B.ST) och Sunnybrook Health Sciences Centre har påbörjat installationen av Elektas MR-linac, ett undersökningssystem för magnetresonansstrålterapi (MR/RT) vid Odette Cancer Centre, Sunnybrook Health Sciences Centre i Toronto.  

– I och med den nya utrustningen kan vi bättre förstå hur tumören reagerar under behandlingen och vi får möjlighet att studera tumören på ett sätt som inte gick tidigare, säger dr Gregory Czarnota, chef för strålningsonkologi vid Odette Cancer Centre.  

MR-linac är det enda MR/RT-system som integrerar ett förstklassigt 1,5 tesla MRI-system med en avancerad linjäraccelerator och intelligent mjukvara. Systemet förväntas leverera stråldoser med stor precision och samtidigt ta högkvalitativa bilder (MRI), vilket gör det möjligt för läkarna att visualisera tumörerna vid en given tidpunkt och anpassa behandlingen därefter.  

– Att i realtid förstå tumörens reaktioner kommer att hjälpa oss att justera behandlingen, stråla tumörer med millimeterprecision och skona frisk vävnad från strålning. Vi är stolta över allt det arbete som har gjorts för att vi ska få denna teknik till Sunnybrook, säger dr Arjun Sahgal, chef för Odettes Cancer Ablation Therapy Program.

Sunnybrook ingår i Elektas MR-linac-konsortium, ett globalt samarbete mellan institutioner för att förena ledande aktörer inom strålningsonkologi och magnetisk resonanstomografi (MRI), fysiker samt strålläkare. Konsortiets målsättning är att undersöka hur MR-linac-tekniken kan leda till förbättrade resultat för patienterna vid befintliga indikationer och även utöka strålterapi till ytterligare indikationer.
 

Elekta presenterade MR-linac-tekniken under namnet Unity vid ESTRO-kongressen i Wien i april i år. 

Installationen av Elektas MR-linac har genomförts hos övriga sex medlemmarna i konsortiet bestående av University Medical Center Utrecht, Nederländerna, Netherlands Cancer Institute-Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam, Nederländerna, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, USA, Institute of Cancer Research, tillsammans med sin kliniska partner Royal Marsden NHS Foundation Trust, London, Storbritannien, Froedtert & Medical College of Wisconsin Clinical Cancer Center at Froedtert Hospital, Milwaukee, USA samt Christie NHS Foundation Trust, Manchester, Storbritannien.  

Sunnybrook leder konsortiets utveckling av applikationer till MR-linac inom behandling av glioblastom, den vanligaste formen av maligna hjärntumörer hos vuxna. Arjun Sahgal och hans team har utvecklat en metod för att utvärdera avancerad bildtagning för primära cancerformer i hjärnan och har utformat en klinisk prövning för att utforska hur tekniken kan användas för att på daglig basis anpassa den stråldos som riktas mot primära cancertumörer. Sunnybrook förutser att man kommer att påbörja patientbehandlingar så snart utrustningen har godkänts av Health Canada.  

– Sunnybrook är en ledande innovatör inom avancerad strålterapi. Deras stöd och engagemang har varit avgörande för vårt pågående arbete med att realisera potentialen hos magnetresonansstrålterapi. Installationen av MR-linac-systemet som har inletts vid Odette Cancer Centre, den sista anläggningen i konsortiet, är en viktig milstolpe i utvecklingen av den här banbrytande tekniken. Vi ser fram emot det bidrag som Sunnybrook kommer att tillföra till vården av patienter med glioblastom, säger Kevin Brown, Global Vice President of Scientific Research på Elekta. 

Elekta Unity är det enda MR/RT-system som integrerar förstklassig diagnoskvalitet i form av ett 1,5 tesla MRI-system från Philips, Elektas MR-teknikpartner, med en avancerad linjäraccelerator och intelligent mjukvara. För mer information, besök www.elekta.com/Unity. 

Elekta Unity är ett pågående arbete, och finns inte tillgänglig för försäljning eller distribution. 

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Raven Canzeri, Global Public Relations Manager, Elekta
Tel: +1 770-670-2524, e-post: raven.canzeri@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar