JOHNS HOPKINS UTÖKAR KAPACITETEN FÖR CANCERBEHANDLING MED ELEKTA SYNERGY® S

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 17 augusti 2007

The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center vid Johns Hopkins Medicine i Maryland, USA, har lagt en order på Elekta Synergy® S, ett system för extrakraniell stereotaktisk strålterapi och strålkirurgi, vilket kompletterar sjukhusets existerande installation av Leksell Gamma Knife® för intrakraniell strålkirurgi. Elekta Synergy S är ett integrerat system med avancerad teknologi för tredimensionell volymröntgen, precis mållokalisering, kontroll av organrörelser samt exakt dosleverans.

Theodore L. DeWeese, M.D., är Johns Hopkins Professor of Radiation Oncology, Oncology and Urology samt chef för sjukhusets avdelning för strålterapi. “Elekta Synergy S är ett idealiskt komplement till vår gammakniv,” säger Dr. DeWeese. ”Med hjälp av systemet utvecklar vi tillämpningen av stereotaktisk strålkirurgi till andra anatomiska delar, utöver hjärnan.”

Elekta Synergy S: avancerad stereotaktisk strålbehandling

Elekta Synergy S är en bildstyrd, robotisk linjäraccelerator som kombinerar integrerade möjligheter till datorstyrd röntgen med kraftfull högupplöst bestrålning. Det är det första och enda digitalt kontrollerade linjäracceleratorsystemet för extrakraniella stereotaktiska tillämpningar. vid Johns Hopkins Kimmel Center kommer Elekta Synergy S att göra det möjligt för specialister att utföra både stereotaktisk strålkirurgi och stereotaktisk strålterapi i hela kroppen, liksom att utföra stereotaktisk strålkirurgi på kraniella tumörer som inte lämpar sig för gammaknivsbehandling.

Framförallt ger Elekta Synergy S Johns Hopkins tillgång till de två viktigaste funktionerna för förbättrade behandlingsresultat: 2D och 3D bildstyrd noggrannhet och ytterst konforma dosfält. Detta gör det möjligt för neurokirurgerna vid Kimmel Center att utföra ytterst precis stereotaktisk strålkirurgi och stereotaktisk strålterapi på små ryggradstumörer, liksom paraspinala indikationer där större områden måste bestrålas.

Johns Hopkins prisbelönta arv

U.S. News & World Report utsåg nyligen Johns Hopkins Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center till det tredje främsta i landet och det ledande cancersjukhuset i sin region. Johns Hopkins Hospital raknades även som nummer 1 i ”America’s Best Hospitals” för 17:e året i rad.

Elekta Synergy S kommer att användas för extrakraniell strålkirurgi, framförallt i behandling av ryggrad och lever, enligt Dr. DeWeese. ”Under det första året beräknar vi att kunna behandla uppskattningsvis 20 patienter per dag med Elekta Synergy S”, säger Dr. DeWeese. ”Ungefär hälften av dessa behandlingar kommer att vara stereotaktiska tillämpningar. Senare kommer vi också att tillämpa hyperfraktionerad bildstyrd strålterapi (IGRT) för behandling av prostata.”

Johns Hopkins kommer också att använda IMPACs system för elektroniska journaler (EMR). IMPAC, en del av Elektakoncernen, effektiviserar patient- och informationshanteringen med hjälp av MOSAIQ™, ett EMR-system specifikt utvecklat för onkologi och med integrerad bildhantering. MOSAIQ stödjer alla delar av behandlingskedjan, från patientregistrering och fakturering, till arkivering av data och bilder liksom patientutvärdering och tillgång till digitala kliniska bilder.

Elekta har länge gått i frontlinjen vad gäller innovation och utveckling av teknologi och metoder för strålterapi och strålkirurgi. Genom utvecklingen av Leksell Gamma Knife® och tillskottet av Elekta Synergy S, liksom andra avancerade strålterapisystem, erbjuder Elekta oöverträffad precision och mångsidighet inom stereotaktisk strålkirurgi och stereotaktisk strålterapi.

******

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar