Karolinska Universitetssjukhuset förvärvar Elektas Leksell Gamma Knife Icon

Det nya systemet är marknadens mest precisa stereotaktiska strålkirurgisystem

STOCKHOLM, 25 november – Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm kan i och med köpet av Elektas (EKTA-B.ST) Leksell Gamma Knife® Icon™, den senaste generationen av stereotaktiska strålkirurgisystem för intrakraniella sjukdomar, erbjuda fler patienter kraniell precisionsstrålkirurgi, och behandla fler typer och storlekar av tumörer.

Karolinska har varit en viktig del i utvecklingen av strålkirurgi då Elektas grundare, Lars Leksell, tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet och under sin tid som professor i neurokirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset utvecklade det första Leksell Gamma Knife®-systemet.

Gamma Knife Icon är den sjätte generationen Leksell Gamma Knife, ett system som används över hela världen och som utvecklats kontinuerligt sedan 1980-talet. Med hjälp av stereotaktisk visualisering, onlinebaserad adaptiv doskontroll (Adaptive DoseControl™), ultraprecis dosleverans och behandling utan ram för att fixera patientens huvud, kan Icon användas för behandling av praktiskt taget alla sorters tumörer i hjärnan, oavsett typ, placering och storlek.

– Det är glädjande att Karolinska Universitetssjukhuset har valt det mest avancerade Leksell Gamma Knife-systemet när de öppnar dörrarna för det nya sjukhuset Nya Karolinska Solna. Vi hoppas fortsätta att samarbeta med Karolinska Universitetssjukhuset och stödja deras strävan att förbättra patientvården genom att förse dem med de bästa lösningarna, säger Tomas Puusepp, Elektas vd och koncernchef.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2015 kl. 07.30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar