Klartecken för Elektas nya strålterapisystem Versa HD i USA

Banbrytande ny linjäraccelerator erbjuder i ett enda system avancerade och flexibla behandlingslösningar till ännu fler patienter och för ännu fler cancertyper.

STOCKHOLM, 11 april – Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har idag gett Versa HD™ klartecken enligt 510(k). Det betyder att Elekta nu kan leverera och installera strålterapisystemet på den amerikanska marknaden. Versa HD sätter en ny nivå för cancerbehandlingar genom att kombinera extremt hög precision och möjligheten att ge stråldoser tre gånger snabbare än någon av Elektas tidigare linjäracceleratorer.

– Vi är mycket glada över klartecknet från FDA. Potentialen till kliniska förbättringar för patienterna är betydande. Dessutom möjliggör systemet en effektivisering för vårdgivarna som länge efterfrågats, säger Jay Hoey, Executive Vice President för Elekta i Nordamerika. 
 
Höga stråldoser och snabbrörliga kollimatorblad
Elektas multibladskollimator Agility™ med 160 blad är integrerad i Versa HD. Genom sin höga bladhastighet möjliggör den en precis formering även av höga stråldoser på ett upp till 40x40 cm stort område. Det är de snabbrörliga bladen som gör det möjligt för klinikerna att nu till fullo dra nytta av höga stråldoser och lyfta avancerade behandlingsmetoder som VMAT, SRS och SRT till nya nivåer utan att det påverkar behandlingstiden negativt.

Versa HD erbjuder även:
• Ledande innovationer för patientsäkerheten
• Specialanpassade lösningar för olika typer av cancer
• En modern och patientvänlig behandlingsmiljö
• Färre störningar och avbrott genom fjärrövervakning
• Lägre energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer på www.versahd.com.
 
Versa HD är inte tillgänglig för försäljning eller distribution på alla marknader. Kontakta Elektas lokala representant för ytterligare information.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson Melbi, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com
Tidszon: CET: (Centraleuropeisk tid)

Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2013 kl. 11.00 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 400 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar