MD Anderson Cancer Center i Houston förvärvar två Versa HD från Elekta

Nytt system sätter standarden för avancerade och flexibla strålbehandlingar.

Houston, 18 april – University of Texas MD Anderson Cancer Center i Houston har förvärvat två Versa HD™ från Elekta. Den nya linjäracceleratorn, som i dagarna fått klartecken enligt 510(k) från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, ger läkarna flexibiliteten att behandla en stor mängd olika tumörer med traditionell strålterapi samtidigt som systemet även möjliggör behandlingar som kräver extremt hög precision.

För att kunna erbjuda en snabb strålformering under hög precision är Versa HD utrustad med flerbladskollimatorn Agility™ vilket gör det möjligt att mer exakt forma strålningen efter tumören och i större utsträckning skona frisk vävnad. En precis formering av höga stråldoser har tidigare varit begränsad till små mål, men med Agility integrerad i systemet kan nu ett betydligt större område behandlas - något som även möjliggör en avancerad behandling av ett bredare spektrum av tumörer.

Den nya tekniken i kombination med höga stråldoser innebär att patienterna kommer att kunna erbjudas mer avancerade behandlingar på samma tid som vid traditionell strålbehandling.

– När MD Anderson nu introducerar den senaste tekniken från Elekta stärker det oss i vår övertygelse att erbjuda ledande vårdgivarna de lösningar de behöver för att behandla sina patienter, säger Jay Hoey, Executive Vice President, Elekta North America.

MD Anderson planerar att börja behandla patienter med det nya systemet i januari 2014.

Läs mer på www.VersaHD.com.

Versa HD säljs eller distribueras inte på alla marknader.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2013 kl. 07.30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 400 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar