MILANOS LEDANDE SJUKHUS OSPEDALE NIGUARDA VÄLJER LEKSELL GAMMA KNIFE® PERFEXION™ FRÅN ELEKTA

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 10 oktober 2007

Elekta erhöll i september en order från det högt ansedda sjukhuset Ospetale Niguarda att leverera Leksell Gamma Knife® Perfexion™, det senaste och mest avancerade systemet för stereotaktisk strålkirurgi. Systemet kommer att installeras i oktober och invigning är planerad till mitten av november.

Ospetale Niguarda är ett av Italiens ledande sjukhus mer än 700 läkare och 1 500 sköterskor och ett upptagningsområde innefattar hela Lombardiet. Årligen tar sjukhuset emot över 50 000 patienter och mer än 20 000 kirurgiska procedurer utförs i sjukhusets 32 operationssalar.

Den neurokirurgiska avdelningen vid Niguarda är en av de höst ansedda i Italien med specialkompetens för behandling av kärlmissbildningar i hjärnan (80 fall årligen), skallbastumörer (50 fall) och drogresistent epilepsi (80 fall).

Under ledning av Professor Massimo Collice, som även är ordförande i det italienska sällskapet för neurokirurgi, kommer neurokirurgiavdelningen vid Niguarda att behandla tumörer och andra sjukdomar i hjärnan med Leksell Gamma Knife Perfexion. Behandlingsmetoden bygger på erfarenheter från de uppskattningsvis 500 000 patienter som genomgått gammaknivskirurgi sedan metoden introducerades på 1980-talet.

”Vi har utvärderat Leksell Gamma Knife Perfexion baserat på erfarenheter från ett flertal sjukhus i världen, inte minst i Marseille, Frankrike, där våra kollegor har använt systemet i mer än ett år”, förklarar Professor Collice. ”Med en obegränsad kraniell räckvidd, ett robotiskt system för patientpositionering och kollimering samt fantastisk förmåga att anpassa dosfältet till målet får vi ett viktigt tillskott i vår arsenal för att bekämpa olika sjukdomar i hjärnan. Vid sidan av behandling av patienter med hjärnmetastaser, kommer ett stort antal patienter med kärlmissbildningar, skallbastumörer och epilepsi kunna dra nytta av Leksell Gamma Knife Perfexion.

Gammaknivskirurgi har tack vare sin extraordinära precision, extremt låga strålning till resten av kroppen och omfattande dokumentation kommit att bli världens mest använda metod för strålkirurgi. Till skillnad från andra system, som måste kompromissa för att kunna behandla hela kroppen, är Leksell Gamma Knife speciellt optimerad för att behandla hjärnan och andra delar av huvudet – vilket uppskattas av såväl neurokirurger som patienter.

Leksell Gamma Knife Perfexion har utvecklats i samarbete med ledande neurokirurger och är:

Exakt - Flera tusen behandlingsstrålar täcker tumören med en precision som är bättre än 0,15 millimeter, vilket skonar omkringliggande frisk vävnad.

Beprövad och väldokumenterad - Cirka 500 000 behandlade patienter i hela världen och tusentals akademiska studier publicerade.

Säker - Strålningen i behandlingsrummet är ner till 100 gånger lägre än med konkurrerande teknologi.

”Det är en ära att få förse Niguarda med det mest avancerade systemet på marknaden för stereotaktisk strålkirurgi och på så sätt kunna bidra både till förbättrad patientvård och till fortsatt klinisk forskning”, säger Massimo Abbiati, Elektas Business Unit Manager i Italien.


******


Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar