Mjukvara i fokus när Elekta presenterade senaste produktutvecklingen under ASTRO

San Francisco, 15 september 2014 – När Niklas Savander, vd och koncernchef för Elekta, talade på Elektas kapitalmarknadsdag i San Francisco i samband med det 56:e årsmötet med amerikanska branschföreningen ASTRO (American Society for Radiation Oncology) lyfte han bland annat fram satsningen på mjukvara som en viktig del i Elektas strategiska agenda.

– Vi är inte bara ledande inom strålbehandlingssystem, vi är även ledande på mjukvarulösningar för hela cancervårdskedjan. Våra behandlingsplanerings- och onkologiinformationssystem kan användas oberoende av hårdvarutillverkare. Det är en viktig förutsättning som banar vägen för implementeringen av Information-guided cancer care™, förklarade Niklas Savander.

Niklas Savander upprepade utsikterna för räkenskapsåret 2014/15. Nettoomsättningsökningen förväntas att ligga i den nedre delen av intervallet 7-9 procent i lokal valuta och EBITA förväntas öka med cirka 10 procent i lokal valuta.

Todd Powell, Executive Vice President Elekta Software, berättade om Elektas vision för mjukvara.

– Vi är övertygade om att bättre underlag och information kommer att förändra cancervården. Med Elektas informationsstyrda cancervårdslösningar knyts cancervården, människorna och informationen samman i ett nätverk. Det innebär att läkarna kan erbjuda en optimalt anpassad och individuell vård, sa han.

Han betonade även att Elekta har en unik position för att leda den fortsatta utvecklingen inom området med tanke på att Elektas databaslösningar under de senaste 25 åren samlat behandlingsdata från över två miljoner patienter vilket utgör världens största samlade cancervårdsdatabas.

Maurits Wolleswinkel, Executive Vice President Elekta Neuroscience, informerade om att Elektas Leksell Gamma Knife® Perfexion™ har fått utmärkelsen Best in KLAS för fjärde året i rad.

Han meddelade även att Elekta visar nästa generations stereotaktiska intrakraniella strålkirurgilösning under årets ASTRO. Lösningen som är under utveckling kommer att göra den kliniska användningen ännu mer flexibel. Användarna kan förvänta sig ökade möjligheter till fraktionering och bättre alternativ för bildstyrda arbetsflöden. Han förklarade också hur Leksell Gamma Knife® Perfexion™ och Versa HD™ på ett unikt sätt kompletterar varandra vid stereotaktiska behandlingar.

Kevin Brown, Global Vice President Scientific Research, berättade om första generationen av Elektas MRI-styrda strålbehandlingssystem.

– Installationen av maskinen vid UMCU i Utrecht löper enligt plan. Studierna som har gjorts kring systemet togs emot väl vid American Association of Physicists in Medicine i juli, där ett stort antal presentationer gjordes av medlemmar i forskningskonsortiet.

Han förklarade också hur man genom att introducera MRI direkt i behandlingsrummet kan öka precisionen vid behandlingen ytterligare.

Andra talare vid mötet var Jay Hoey, Executive Vice President Elekta North America, John Lapré, Executive Vice President Elekta Brachytherapy, och Dee Mathieson, Senior Vice President, Elekta Oncology Business Line Management.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen offentliggjordes den 15 september 2014 kl. 18.00 CET.

About Elekta
Elekta is a human care company pioneering significant innovations and clinical solutions for treating cancer and brain disorders. The company develops sophisticated, state-of-the-art tools and treatment planning systems for radiation therapy, radiosurgery and brachytherapy, as well as workflow enhancing software systems across the spectrum of cancer care. Stretching the boundaries of science and technology, providing intelligent and resource-efficient solutions that offer confidence to both health care providers and patients, Elekta aims to improve, prolong and even save patient lives.

Today, Elekta solutions in oncology and neurosurgery are used in over 6,000 hospitals worldwide. Elekta employs around 3,800 employees globally. The corporate headquarters is located in Stockholm, Sweden, and the company is listed on the Nordic Exchange under the ticker STO:EKTAB. Website: www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar