Niomånadersrapport 1 maj - 31 januari 1999/2000

Niomånadersrapport 1 maj - 31 januari 1999/2000 · Rörelseresultat uppgick till -26 (-134) Mkr, en förbättring med 108 Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till -45 (-188) Mkr. · Försäljningen av IGS och därmed sammanhängande reservering för avvecklingskostnader har påverkat tredje kvartalet positivt med 19 Mkr. · Under december genomfördes en företrädesemission som inbringade 134 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. · Under februari genomfördes en riktad emission till konvertibelinnehavare resulterande i en ökning av koncernens egna kapital om 210 Mkr . För ytterligare information var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ) tel. 08-587 254 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/03/15/20040827BIT21350/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar