Ny strålbehandlingsteknik från Elekta formar framtidens cancervård

Elekta kommer att presentera ny teknik och framsteg inom strålbehandling vid ett event i Atlanta, USA, den 1 mars 2013.

Stockholm, SVERIGE och Atlanta, USA, 4 februari, 2013 – Vid ett event den 1 mars 2013 kommer Elekta att offentliggöra ett stort framsteg inom strålbehandling och för behandling av cancerpatienter.

Elekta grundades 1972 och var först med helt digitala linjäracceleratorer liksom först med helt systemintegrerad bildhanteringsteknik. Företaget är marknadsledande inom utveckling av lösningar inom neurovetenskap och för cancerbehandling. Produktportföljen omfattar ett ledande utbud av linjäracceleratorer, system för strålkirurgi och brachyterapi samt mjukvarusystem för onkologiinformation och behandlingsplanering.

”På Elekta drivs vi av viljan att hela tiden utveckla nya lösningar för behandling av cancer som är till nytta för patienter, vårdgivare och hälsovårdssystem”, säger Elektas vd och koncernchef Tomas Puusepp. ”Det är hängivenheten till patienterna och deras vårdgivare som ligger till grund för våra ansträngningar att skapa en heltäckande teknisk lösning samlad i ett strålbehandlingssystem.”

Presentationen hålls fredag 1 mars, 2013 på Renaissance Atlanta Waverly Hotel, Atlanta, Georgia, USA, klockan 11.00 – 12.00 EST (17.00 – 18.00 CET). För att delta på plats eller live via internet, vänligen registrera er på www.elekta.com/revealed.

Direkt efter offentliggörandet håller Elekta en telefonkonferens för finansmarknaden med vd och koncernchef Tomas Puusepp, 1 mars klockan 12.30 EST (18.30 CET).

För att delta via telefon, ring fem-tio minuter i förväg och använd koden 927782

  • Sverige: +46 (0)8 5052 0110
  • Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
  • USA: + 1 877 491 0064

Telefonkonferensen kommer också att sändas via webben (endast ljud) på länken: http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/73936_elekta/

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2013 kl. 07.30 CET.

Produktens tillgänglighet är beroende av lokala tillstånd och regelverk.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Johan Andersson Melbi, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com

Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta

Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com

Tidszon: ET: Eastern Time

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.  

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 400 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar