ODENSE SJUKHUS I DANMARK FÖRST I SKANDINAVIEN ATT ERBJUDA NY OCH INNOVATIV TEKNOLOGI FRÅN ELEKTA FÖR SNABBARE OCH MER PRECIS CANCERBEHANDLING

Pressmeddelande
Stockholm den 21 september, 2008

Som första klinik i Skandinavien har Odense sjukhus i Danmark valt Elekta VMAT (Volumetric intensity Modulated Arc Therapy) för att utveckla sin avdelning för strålterapi. Detta tillskott till sjukhusets behandlingskapacitet kommer att skapa möjlighet att behandla cancertumörer med större precision och samtidigt avsevärt förkorta behandlingstiden.

Elekta VMAT är en unik teknologi för att kontinuerligt bestråla tumören i ett eller flera svep (”arcs”) samtidigt som strålens form, strålkällans rotationshastighet och dosintensiteten dynamiskt optimeras till tumörens form och läge. Elekta VMAT är den enda teknik i klinisk drift som erbjuder oavbruten dosleverans, dynamisk begränsning av dosläckage och möjligheten att välja ett eller flera svep med strålkällan.

Ur patientens synvinkel är fördelen med Elekta VMAT framförallt kombinationen av avsevärt kortare behandlingstid och största möjliga skydd för den friska vävnad som omger tumören. För läkaren innebär den kortare behandlingstiden att det blir lättare att behandla tumören med högsta precision och samtidigt öka den direkta stråldosen mot tumören, utan att öka risken för biverkningar, vilket har potential att förbättra behandlingsresultatet. För klinikadministrationen gör den kortare behandlingstiden och möjligheten till högre dos och minskat antal behandlingar att fler patienter kan behandlas per dag.

“Det unika med Elekta VMAT är att vi kan optimera alla behandlingsparametrar och därigenom maximera dosen samtidigt som vi minimerar risken att skada frisk vävnad”, förklarar Överläkare Knud Aage Werenberg vid universitetssjukhuset i Odense. “Ytterligare en fördel är att både behandlingstiden och stråldosen kan minskas, vilket gör att vi kan behandla fler patienter och minimera biverkningarna.”

Universitetssjukhuset i Odense erbjuder redan bildstyrd strålterapi (IGRT) i världsklass, genom Elekta Synergy®, som förbättrar precisionen i behandlingen genom att göra det möjligt att lokalisera tumörer med hjälp av tredimensionell röntgen före behandling. Med Elekta VMAT kommer sjukhusets ytterligare förstärka sitt internationella anseende.

“Det är mycket glädjande att Elekta VMAT så snart efter lanseringen kommer att installeras vid ett av de ledande sjukhusen i Skandinavien”, säger Olof Sandén, Regionchef Europa vid Elekta. “Vi är stolta över vår produktutveckling, vilken ger läkare och behandlingspersonal möjligheten att optimera behandlingen och använda utrustningen på absolut bästa sätt.”

Universitetssjukhuset i Odense blir nu ytterligare ett i raden av ledande cancerbehandlingscentra i Europa, Nordamerika och Asien som använder Elekta VMAT i klinisk drift. Flera av dessa har eller kommer att presentera data vid de årliga ESTRO- och ASTRO-konferenserna under september.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar