RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELEKTA AB (publ)

Stockholm den 27 augusti 2007

Genom en kallelse som publicerades den 21 augusti inbjöds aktieägarna i Elekta AB (publ) till årsstämma tisdagen den 25 september 2007, kl 15.00, hos Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77 i Stockholm.

I förslaget till beslut om incitamentsprogram, punkten 18 i dagordningen, har i texten under rubriken ”Styrelsens förslag till beslut om utgivande av personaloptioner enligt Planen” angivits att prestationsmålet som ska uppnås för att bestämma antalet aktier som är möjliga att förvärva med stöd av personaloption baserar sig på ”rörelsemarginalen under räkenskapsåret 2007/08”. Rätt lydelse ska vara ”rörelseresultat och försäljningstillväxt i lokal valuta under räkenskapsåret 2007/08”.

I övrigt gäller kallelsen oförändrad.

******
Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar