SIEMENS FÖRLÄNGER SITT DISTRIBUTIONSAVTAL MED IMPAC I YTTERLIGARE FEM ÅR I SYFTE ATT UNDERLÄTTA FÖR CANCERKLINIKER RUNT OM I VÄRLDEN

PRESSMEDDELANDE Concord, Kalifornien, och Mountain View, Kalifornien, den 5 oktober 2005 Siemens Medical Solutions och IMPAC Medical Systems Inc., ett helägt dotterbolag till Elekta och världsledande leverantör av IT-system för cancervården, tillkännagav idag en 5-årig förlängning av gällande distributionsavtal. Avtalet gör det möjligt för Siemens att distribuera sitt LANTIS® Oncology Information System, vilket baseras på IMPAC’s integrerade kliniska och administrativa mjukvara, till onkologiklinker i hela världen.

Enligt avtalet kan Siemens sälja IMPACs mjukvara för strålterapi av cancer tillsammans med sin utrustning för cancerbehandling, i syfte att möta det omfattande behovet hos dagens onkologikliniker. Siemens kommer också att fortsätta att samarbeta i utvecklingen och marknadsföringen av IMPACs produkter. “Vi har samarbetat med IMPAC sedan 1992 och det faktum att vi kommer att förbli partners inom onkologilösningar är ett bevis på vår villighet att arbeta tillsammans för att förse cancerkliniker med heltäckande lösningar för kliniska och administrativa behov,” säger Ajit Singh, PhD och VD för Oncology Care Systems inom Siemens Medical Solutions. ”Våra befintliga och framtida kunder kommer att få stor nytta av detta avtal.” ”Vi är väldigt glada över att ha förlängt avtalet med Siemens” kommenterar James P. Hoey, VD för IMPAC och fortsätter: ”detta visar tydligt på våra respektive företags ambition att fortsätta att stödja öppna gränssnitt vilket möjliggör för våra kunder att alltid kunna välja bästa tänkbara lösningarna. Vi uppmanar alla kollegor i branschen att göra detsamma.” ”Utveckling av gemensamma standarder för strålterapi borde egentligen skett för länge sedan och detta samarbetsavtal tillåter oss att fokusera en större del av våra investeringar inom utveckling mot förbättringar av kliniska lösningar och mindre på att upprätthålla kompabilitet med befintliga system,” tillägger Joseph K. Jachinowski, chef för produktutveckling inom Elektakoncernen. ******

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar