Svensk uppfinning fick världens längsta man att sluta växa

Pressmeddelande                                                                     
Stockholm den 16 mars 2012

Sultan Kosen från Turkiet kommer inte att slå några nya rekord som världens längsta man. Men det är en titel han gärna avstår ifrån. Den 29-årige Sultan Kosen har behandlats med Gammakniven, en svensk uppfinning från medicinteknikföretaget Elekta, och stannar nu på 251 centimeter.

Sultan Kosen har haft titeln ”Världens nu levande längsta man” i Guinness rekordbok sedan 2009. När han var tio år fick han en tumör i hypofysen i hjärnan som orsakade en enorm utsöndring av tillväxthormon, så kallad akromegali. Sedan dess har han växt okontrollerat. 2010 strålades tumören bort med Gammakniven och nu kan man konstatera att Sultan Kosen har slutat växa. Behandlingen utfördes i Virginia i USA av doktor Jason Sheehan. I Guinness rekordbok 2012 tackar Sultan Kosen doktor Sheehan för att slutligen ha satt stopp för hans växande.

Strålkirurgi med Gammakniv, eller Leksell Gamma Knife® som den egentligen heter, innebär att en mängd lågintensiva strålar riktas mot ett eller flera mål i hjärnan med extremt hög precision. I Sverige behandlas cirka 500 personer varje år med Gammakniven.

 
För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 25 437, +46 70 778 60 10, e-post: stina.thorman@elekta.com

Michelle Lee Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com

 
Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar