Telefonkonferens avseende Elektas delårsrapport för maj-januari 2012/13

PDFElektas delårsrapport för maj-januari 2012/13 publiceras den 5 mars enligt:

  • Rapporten publiceras klockan 07.30
  • Elekta håller en telefonkonferens klockan 10.00-11.00 CET med vd och koncernchef Tomas Puusepp samt finansdirektör Håkan Bergström

För att delta via telefon, ring fem minuter i förväg på:

  • Sverige: +46 (0)8 5052 0110
  • Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
  • USA: + 1 877 491 0064

Telefonkonferensen kommer också att sändas via webben (endast ljud och utan möjlighet att ställa frågor) på länken: http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/73934_elekta

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson Melbi, Director Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 400 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar