THOMPSON CANCER SURVIVAL CENTER I TENNESSEE FÖRSTÄRKER SITT VÅRDPROGRAM MED ELEKTA INFINITY

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 18 september 2008

Thompson Cancer Survival Center (TCSC, Knoxville, Tennessee) har lagt en order på Elekta Infinity, den senaste generationens strålbehandlingssystem optimerat för den nya VMAT-metoden (Volumetric Modulated Arc Therapy) för snabb strålbehandling med hög precision.

Chester Ramsey, Ph.D., chef för medicinsk fysik vid TCSC förväntar sig betydande tidsbesparingar med Elekta VMAT, en ny behandlingsmetod där tumören bestrålas kontinuerligt medan strålkällan roterar runt patienten, dosintensiteten varieras och strålen form justeras utifrån tumörens form och läge. “Med den metod vi använder idag, där vi bestrålar tumören från ett antal fasta vinklar, tar det normalt mellan 7 och 15 minuter att leverera den dagliga stråldosen till varje patient. Vi bedömer att med VMAT och Elekta Infinity, kommer vi att kunna minska den tiden till hälften, utan att för den skull behöva kompromissa med behandlingens kvalitet.”

“Vid TCSC, började vi utforska enklare rotationstekniker för mer än 10 år sedan,” förklarar Ramsey. “Men med de möjligheter som öppnas med Elekta Infinity, så som kontinuerlig optimering av rotationshastigheten, behandlingsstrålens form och dosintensitet, kan vi ta vårt strålbehandlingsprogram till en ny nivå.”

Vid TCSCs tre kliniker behandlas idag mellan 100-150 patienter per dag. Dr. Ramsey förväntar sig att kunna ta emot upp till 40 patienter ytterligare med Elekta Infinity och använda VMAT-tekniken på omkring hälften av dessa för att behandla tumörer i prostata, huvud-hals, lunga, matstrupe och hjärna.

Förutom installationen av Elekta Infinity, planerar TCSC också att installera Elekta Synergy®, Elektas system för bildstyrd strålterapi, vilken möjliggör för behandlingspersonalen att visualisera tumörten vid själva behandlingstillfället.

Hanteringen av all information som behövs för – och genereras av – behandlingen kommer att ske inom MOSAIQ®, Elektas system för elektroniska journaler, vilket redan är installerat vid TCSC. MOSAIQ stödjer och effektiviserar hela arbetsflödet i behandlingen, från diagnos, till planering, behandling, fakturering och uppföljning.

”De nya behandlingssystemen från Elekta som vi nu installerar vid TCSC kommer att lyfta kvaliteten på vår cancervård till en ny nivå. Såväl våra läkare som våra forskare ser mycket positivt på vår förstärkta relation med Elekta”, avslutar Dr, Ramsey.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar