Uppdatering avseende funktionalitet och CE-märkning för Elektas MR-linac

STOCKHOLM, 10 november 2017 – Elekta (EKTA-B.ST) har beslutat att lägga till kapacitet för funktionell bildtagning till Unity (MR-linac) samt att slutföra valideringen av linac-kontrollsystemet för att erbjuda kunderna oöverträffade möjligheter med dess högfältssystem redan från och med den första kommersiella lanseringen. För närvarande beräknas därför CE-märkningen för Unity att bli klar under första halvåret 2018 i stället för i slutet av 2017.

Under 2017 introducerades Elekta Unity med framgång både i Europa och USA. En första studie på patienter vid University of Utrecht och studier vid andra universitetssjukhus bekräftade den tekniska precisionen och säkerheten hos Elektas MR-linac. Studierna bekräftade också systemets kapacitet att med precision avge strålbehandling samtidigt som högkvalitativa bilder genereras.

Reaktionerna har varit mycket positiva, och särskilt potentiella kunder med erfarenhet av MR har fört fram betydelsen av ett diagnostiskt MRI-högfältssystem (1,5 Tesla). Systemet har inte bara kapacitet för snabbare anatomisk bildtagning under behandlingen jämfört med en lågfälts-MR som erbjuds av andra aktörer, utan gör det också möjligt för MR-linac-systemet att utföra funktionell bildtagning. Det är en förutsättning för så kallad dose painting, där högre stråldoser riktas mot de mer aktiva tumörområdena. För att möjliggöra den funktionen har Elekta beslutat att lägga till ytterligare funktionella bildtagningsmöjligheter, även kallad diffusionsviktad bildtagning, redan från och med den första kommersiella lanseringen av Unity.

För Elekta är säkerheten och precisionen hos MR-linac centralt. Elekta har därför utvecklat ett nästa generations linac-kontrollsystem för att hantera avancerade funktioner som erbjuds genom informationen från en högfälts-MR. Det här kontrollsystemet kommer att bli den mest avancerade lösningen för strålbehandling med hög precision och Elekta har beslutat att låta valideringen ta den tid som behövs. Det kommer säkerställa att bolaget är optimalt förberett för potentialen hos dynamiska adaptiva online-behandlingar som i regel har högre funktionskrav.

– Även om utvecklingen och sluttesterna av Unity går mycket bra har jag beslutat att låta det ta lite mer tid eftersom jag vill vara säker på att den höga fältstyrkan i vår lösning kan användas optimalt redan från den första lanseringen. Vårt system kommer inte bara att erbjuda kunderna högsta möjliga kontrast mellan tumörer och organ i realtid, utan även funktionell information på cellnivå, som vävnadsperfusion och genomsläpplighet, även kallat diffusion. I slutänden kommer det betyda att vi också möjliggör för så kallad dose painting. Jag ser fram emot att få demonstrera Unity under Radiological Society of North America-konferensen i Chicago längre fram i november, och även för andra aktörer inom MR-området, säger Richard Hausmann, Elektas vd.

Intresset för Elektas system och antalet potentiella kunder fortsätter att växa. Målet att generera 75 ordrar på systemet före utgången av kalenderåret 2019 kvarstår.

Resultatet för innevarande räkenskapsår 2017/18 bedöms inte påverkas och installationsplanen av pilot- och forskningssystem står fast.

Elekta MR-linac (Unity) är ett pågående arbete, och finns inte tillgänglig för försäljning eller distribution.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Tobias Bülow, Director Financial Communications, Elekta AB
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 07.30 CET. (REGMAR)

Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar