Utökat samarbete med Toshiba stärker Elektas position i Japan

TOKYO, Japan, 1 september – Elekta Japan utökar distributionsrättigheterna för Toshiba Medical Systems Corporation avseende linjäraccelerator. Samarbetet bygger vidare på ett tidigare försäljnings- och marknadsföringsavtal från 2010.

– Samarbetet mellan Elekta och Toshiba som påbörjades 2010 har bidragit till at stärka Elekta i Japan. Det nya avtalet skapar betydande möjligheter för Elekta att ytterligare förbättra kundnöjdheten, och bli den ledande leverantören av onkologisystem med tillhörande mjukvarulösningar, säger Shuichi Higaki, vd för Elekta Japan.

Siemens lämnade marknaden för linjäracceleratorer 2011, men Toshiba har fortfarande en installerad bas på cirka 200 åldrande linjäracceleratorer från Siemens. Det utökade samarbetet ger Elekta nya kanaler för linjäracceleratorer och mjukvara, samt en möjlighet att konvertera befintliga Siemens LANTIS onkologiinformationssystem.

Avtalet omfattar även en avsikt att utveckla Elekta Support Center, en centraliserad kundsupport för alla Elektas japanska användare. Elekta kommer fortsätta att ansvara för marknadsföring för bolagets produkter och lösningar inklusive utbildning och mjukvarusupport.

# # #

För ytterligare information, kontakta:
Gert van Santen, VP, Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid


Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2014 kl. 07:30 CET.
 

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen STO:EKTAB. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar