WAKE FOREST UNIVERSITY BAPTIST MEDICAL CENTER FÖRBÄTTRAR CANCERBEHANDLINGEN MED STRÅLKIRURGISYSTEM FRÅN ELEKTA

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 30 september 2008

Wake Forest University Baptist Medical Center (WFUBMC) har förstärkt sin kapacitet att utföra stereotaktisk strålkirurgi och strålterapi genom köp av Leksell Gamma Knife® Perfexion™ och Elekta Axesse™.

“Precisionsbestrålning av primära tumörer och metastaser i hjärnan och i andra delar av kroppen – utförd vid ett fåtal, eller till och med vid ett enda, behandlingstillfälle – är framtiden inom strålbehandling och något som ligger i linje med vår behandlingsfilosofi vid Wake Forest,” säger Edward Shaw, ordförande för Department of Radiation Oncology vid WFUBMC. “I linje med denna filosofi behövde vi lösningar för stereotaktisk strålbehandling av hela kroppen. Efter att ha utvärderat utrustning från olika leverantörer kom vi fram till att Elekta Axesse tillsammans med Leksell Gamma Knife Perfexion passade våra behov bäst.”

Wake Forest, som redan är ett välkänt Gammaknivscenter som växer inom stereotaktisk strålkirurgi, planerar att påbörja behandlingar med Elekta Axesse våren 2009 och med Leksell Gamma Knife Perfexion under sommaren 2009. Wake Forest har även utsetts till ett ”Elekta Stereotactic Center of Excellence”.

Elekta Axesse behandlar tumörer i hela kroppen

“Tidigare brukade till exempel patienter med en metastas i lungan eller i levern, behandlas med öppen kirurgi, något som gör att patienten måste stanna kvar på sjukhuset i flera dagar,” säger Dr. Shaw. “Med hjälp av Elekta Axesse kan stereotaktisk strålkirurgi utföras i öppenvården och behandlingen utgör ett icke-invasivt alternativ till kirurgi, vilket minskar stress och behov av långvarig konvalescens.”

Elekta Axesse är speciellt anpassad för stereotaktisk strålkirurgi och strålterapi för ryggraden och andra områden i kroppen som är svåra att behandla. Det integrerade tredimensionella röntgensystemet underlättar snabb och precis lokalisering av tumörer och den robotstyrda patientpositioneringen i sex frihetsgrader ger exakt positionering vid behandlingstillfället. Resultatet är en ytterst precis bestrålning som effektivt behandlar tumörer, samtidigt som den skonar omgivande frisk vävnad.

Det integrerade systemet för 3D-röntgen i Elekta Axesse är en nyckelkomponent enligt fysikern Carnell Hampton, Ph.D vid WFUBMC. “Att kunna iaktta tumören direkt före behandlingen säkerställer att vi träffar målet och undviker frisk vävnad, och det är därmed ett fantastiskt hjälpmedel för kvalitetssäkring. Jag är övertygad om att vi med Elekta Axesse kommer att uppnå en mycket god behandlingsprecision för dessa stereotaktiska behandlingar med högre doser”.

Leksell Gamma Knife Perfexion förkortar behandlingstiden vid intrakraniell strålkirurgi

Med över 325 gammaknivspatienter per år är Wake Forests gammaknivsprogram ett av de största i USA. När Leksell Gamma Knife Perfexion ersätter den nuvarande gammaknivsmodellen kommer Wake Forest både kunna öka antalet behandlingar och ta sig an fall som tidigare var för komplicerade, enligt Dr. Shaw.

Genom sin unika konstruktion ger Leksell Gamma Knife Perfexion ett större behandlingsbart område, vilket förenklar möjligheten att behandla områden i skallbasen, huvud/hals och övre ryggraden, noterar Dr. Shaw. “Perfexion gör att vi kan behandla fler patienter per vecka och behandla områden som tidigare var för svåra att nå.”

“Perfexion kommer att göra det möjligt att behandla fler patienter per dag och därigenom undvika behovet av extra behandlingsdagar och extra personal”, säger Stephen Tatter, M.D., Ph.D. chef för Wake Forest gammaknivsprogram och Professor i Neurokirurgi vid WFUBMC.” Vid komplicerade fall kommer Perfexion att kunna minska behandlingstiden till mindre än hälften, jämfört med idag,vilket naturligtvis är till nytta för patienterna.”

WFUBMC blir ett Stereotactic Center of Excellence

Efter förvärvet av Leksell Gamma Knife Perfexion och Elekta Axesse har Elekta utsett WFUBMC till ett Stereotactic Center of Excellence. I den gruppen ingår välrenommerade och avancerade kliniker som använder Elektas främsta system för strålkirurgi genom att erbjuda bästa behandling till patienter med cancer och sjukdomar i hjärnan.

Att bli utsedd till ett Elekta Stereotactic Center of Excellence är ett bevis på viljan hos WFUBMC att utbyta expertkunskap inom stereotaktisk behandling med andra cancerspecialister, säger Dr. Shaw.

“Vårt uppdrag som ett akademiskt, medicinskt center och undervisningssjukhus är att utbilda både gästforskare, studenter och praktiserande läkare i den medicinska vetenskapen,” säger Dr. Shaw. “Vårt center kommer att bli ett av de första som har både Elekta Axesse och Leksell Gamma Knife Perfexion, en kombination som gör det möjligt för oss att utföra avancerad behandling och samtidigt dra nytta av stordriftsfördelar. Läkare och radiobiologer vid WFUBMC ser fram emot att lära ut alla aspekter av strålkirurgi för hela kroppen.”

“Vi tror att antalet indikationer för strålkirurgi inom cancerbehandling kommer att öka,” fortsätter Dr. Shaw. “Vi ser behandling av patienter med en eller flera metastaser som ett sätt att öka både möjligheten att bota och förbättra våra patienters livskvalitet.

Om WFUBMC

Wake Forest University Baptist Medical Center (www.wfubmc.edu) är ett akademiskt sjukhus som består av North Carolina Baptist Hospital, Brenner Chrildren's Hospital, Wake Forest University Physicians och Wake Forest University Health Sciences, vilket driver universitetets School of Medicine och Piedmont Triad Research Park. Sjukhuset omfattar 1 154 vårdplatser för akutvård, rehabilitering och långvård, och har sedan 1993 utsetts till ett av Amerikas bästa sjukhus av U.S. News & World Report.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar