Brist på platta TV

Över hela världen ökar efterfrågan på platta TV apparater och nu kommer bristen även till Europa och Sverige. I Sverige har efterfrågan ökat starkt och hittills har det sålts nästan tre gånger så mycket som föregående år.

LCD och Plasma börjar närma sig en tredjedel av antalet sålda TV-apparater medan värdet redan är över hälften av den totala TV marknaden. Samtliga leverantörer av TV och återförsäljare varnar nu för en bristsituation ända fram till jul. -I och med övergången till platt TV kommer vi också att få större bildvisningsyta i våra hem, säger Anders Appelqvist, VD för CE – Konsumentelektronikbranschen. Konsumenterna börjar nu också bli mer kvalitetsmedvetna. Både detta och bristen på platt TV innebär att platt TV kommer att bli dyrare fram mot jul. Den totala TV marknaden för 2005 beräknas bli ca 625 000 TV, varav drygt 200 000 är platta TV apparater. Hela TV marknaden är värd knappt 5 miljarder varav 3 miljarder kommer från Plasma och LCD försäljningen. -Tillväxten på platt TV är fantastisk jämfört med introduktionen av andra produktgrupper, säger Bengt Ernstsson, Branschkansliets marknadsinformation.