Delårsrapport januari-september 2007

TREDJE KVARTALET
Omsättning 188 (193) Mkr
Orderingång 185 (166) Mkr
Resultat före avskrivningar 8,8 (12,8) Mkr
Resultat efter finansnetto 4,4 (9,4) Mkr

JANUARI - SEPTEMBER
Omsättning 617 (619) Mkr
Orderingång 626 (596) Mkr
Resultat före avskrivningar 35,9 (38,8) Mkr
Resultat efter finansnetto 22,2 (31,6)Mkr
Resultat efter skatt 16,2 (22,6) Mkr
Resultat per aktie 2,89 (4,04) kr
Kassaflöde från den löpande 6,3 (6,8) Mkr
verksamheten

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Prenumerera

Dokument & länkar