OTC-noterade ElektronikGruppen får ny VD från Ericsson

OTC-noterade ElektronikGruppen får ny VD från Ericsson OTC-noterade ElektronikGruppen byter VD. Huvudägaren och koncernchefen sedan 1988, Bengt-Olof Larsson lämnar den operativa ledningen och blir vice ordfö- rande och ansvarig för affärsutveckling. Ny koncernchef och VD blir från den 1 januari 2000 Tsviatko Ganev, vice president och divisionschef för fiberoptisk transmission inom Ericsson-koncernen. Bengt-Olof Larsson kvarstår som huvudägare i bolaget men har avyttrat 51 000 A-aktier, motsvarande drygt 5 procent av rösterna till Tsviatko Ganev som där- med blir den röstmässigt näst största ägaren i bolaget. Dessutom övertog Roland Allardh den första november chefskapet för affärsområ- det Induktiva komponenter (MTC). Affärsområdet är en strategiskt satsning på ett tillväxtområde inom telekommunikation och automotive. Han kommer närmast från Autoliv, där han har varit VD för Autoliv Electronics i Sverige och Frankrike. Nordisk företagsgrupp ElektronikGruppen, är en nordisk företagsgrupp med cirka 400 anställda. Före- taget marknadsför såväl egenutvecklade produkter som elektronikkomponenter från andra ledande tillverkare, till den nordiska industrin. ElektronikGruppen är verksam genom dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Filippi- nerna samt genom intressebolag i Storbritannien och Danmark. Under 1998 omsat- te ElektronikGruppen ca 457 miljoner kronor. Omsättningen under de första nio månaderna i år uppgick till ca 360 miljoner kronor. - I och med förändringarna i ledningen inleder vi nästa fas i företagets ut- veckling, säger Bengt-Olof Larsson. Det innebär bl a att vi fortsätter att satsa på utveckling av egna produkter för att förstärka handelsverksamheten och skapa strategiska relationer med våra nyckelkunder. Under 1996 tillverkade vi själva ca fem procent av det vi sålde. 1998 ökade andelen till 20 procent och under 2001 räknar vi med att ca hälften av försäljningen kommer från ege- nutvecklade produkter. Bengt-Olof Larsson kommer under det närmaste året att verka utifrån dotterbo- laget i Filippinerna för att därifrån utveckla ElektronikGruppens verksamhet mot den nordamerikanska telekommarknaden. Dynamisk kombination - Bland ElektronikGruppens kunder återfinns flera världsledande företag inom telekommunikations- och fordonsindustrierna. Detta i kombination med företa- gets strategiska relationer med världsledande underleverantörer, samt egenut- vecklade kompletterande produkter, utgör en kraftfull plattform för tillväxt som ligger i tiden, säger Tsviatko Ganev. - Med ElektronikGruppens nya inriktning mot en större andel tillverkning av egenutvecklade produkter är det en styrka att ha personer med en gedigen erfa- renhet från elektronikindustrin i ledningen, säger Rune Brandinger, som är styrelseordförande i bolaget. Att Bengt-Olof Larsson kvarstår i företaget och kommer att ägna all sin tid åt att utveckla nya marknader är ytterligare en styrkefaktor. Ytterligare information: Bengt-Olof Larsson, VD, 08/7593500 Tsviatko Ganev, tillträdande VD, 070/5902461 Bakgrund om Tsviatko Ganev Tsviatko Ganev, 52 år, är född i Bulgarien och kom till Sverige 1973. Han är gift med Kerstin och har två barn, 23 och 28 år gamla. Tsviatko Ganev har stu- derat vid Tekniska högskolan i Sofia i 4 år och har examen i teknisk fysik vid Uppsala Universitet. Med sina forskningsresultat från KTH i Stockholm mellan 1978 och 82 lade Tsvi- atko Ganev grunden till Ericsson-koncernens satsning på fiberoptiska komponen- ter. Under 18 år på Ericsson har Tsviatko Ganev haft ledande befattningar inom Ericsson Components, Ericsson Radio System samt Ericsson Radio Access. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Prenumerera

Dokument & länkar