ElektroVakuum går in i segmentet bank-finans-försäkring

ElektroVakuum går in i segmentet bank-finans-försäkring Efter det att revisions- och konsultföretagen Öhrlings nu bytt struktur och heter Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ElektroVakuum fått kontraktet för omskyltning av Öhrlings kontor över hela Sverige. Ett 50-tal nya ljusskyltar produceras i en första serie vid Haldenfabriken i Norge och monteringen av skyltarna sker under vintern/våren 2000. ElektroVakuums kundlista omfattar därmed inte bara den "svenska" bilindustrin, flertalet bensinbolag, detaljistkedjor inom handeln m.fl. utan också ett nytt segment inom bank-finans-försäkring, där företaget nu går in med Öhrlings PricewaterhouseCoopers som första kund. ElektroVakuum Svenska AB är ett helägt dotterbolag till ElektroVakuum AS i Oslo. Företaget marknadsför och tillverkar serieproducerade externa skyltsystem till bl.a. bensinbolag, bilindustrin och andra företag med stora återförsäljarnätverk. Tillverkning sker på egen fabrik i Halden i Norge och samarbetspartners för montering och service finns på ett trettiotal platser i Sverige och i de flesta länder i Europa. Totalt omsätter koncernen ElektroVakuum ca.120 mnok årligen. För ytterligare information kontakta : ElektroVakuum Svenska AB. Tel: 08 446 57 00. StefanBillerstam. Epost: stefan.billerstam@elektrovakuum.se Fax: 08 753 67 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000126BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000126BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar