ElektroVakuum Svenska AB tecknar kontrakt med Saab Automobile om nytt internationellt skyltprogram

ElektroVakuum Svenska AB tecknar kontrakt med Saab Automobile om nytt internationellt skyltprogram. ElektroVakuum, som levererat utomhusskyltar till Saabs återförsäljarnätverk sedan 1997 har kontrakterats för konstruktion, tillverkning och leveranser av nytt skyltprogram till alla europeiska Saabåterförsäljare. Avtalet omfattar ett program för omprofilering och består av nya utomhusskyltar till samtliga Saabanläggningar; fasadband, symbolskyltar, fristående varumärkespyloner och hänvisningsskyltar. Uppdraget grundar sig på ett nytt externt identifikationsprogram, som Saab introducerat och nu genomför internationellt. För att passa varierande standard och marknadsbehov levereras skyltprogrammet i två utföranden; som standardprogram och som ett exklusivt premiumprogram delvis utfört i rostfritt stål. Uppdraget är ett av de större, som ett skyltföretag tecknat med en enskild uppdragsgivare i Sverige. ElektroVakuum Svenska AB är ett helägt dotterbolag till ElektroVakuum AS i Oslo. Företaget marknadsför och tillverkar serieproducerade externa skyltsystem till bl.a. bensinbolag, bilindustrin och andra företag med stora återförsäljarnätverk. Tillverkning sker på egen fabrik i Halden i Norge och samarbetspartners för montering och service finns på ett trettiotal platser i Sverige och i de flesta länder i Europa. Totalt omsätter koncernen ElektroVakuum ca.120 mnok årligen. För ytterligare information kontakta : ElektroVakuum Svenska AB Tel: 08 446 57 00. Stefan Billerstam. Epost: stefan.billerstam@elektrovakuum.se Fax: 08 753 67 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar