ElektroVakuum nyrekryterar

ElektroVakuum tillhör ett av de snabbast växande företagen inom skyltindustrin och förstärker nu sin organisation i Stockholm med tre nya medarbetare. -– Orderingången under det senaste året har markant överstigit våra prognoser och vi förstärker nu vår organisation ytterligare för att kunna handlägga nya uppdrag samtidigt som vi behöver vara rustade för framtida expansion, säger Stefan Billerstam, vd för ElektroVakuums svenska bolag. Anders Carlsson och Johan Sjöqvist kommer närmast från Sign Center och Marianne Lindell från Skyltbolaget. Samtliga har gedigen branschkunskap och går direkt in i operativt arbete med befintliga och nya kunder.

Dokument & länkar