Element Six planerar att stänga fabriken i Robertsfors

Den 2 april, 2014

Element Six, som producerar syntetiska diamanter, planerar att, under de nästkommande två åren, stänga fabriken i Robertsfors. Det presenterades idag på ett möte med personalen. Bakgrunden är en omfattande global översyn av företagets verksamhet, som resulterat i slutsatsen att en mer effektiv och mindre komplex tillverkningsprocess kan uppnås om företagets produktion i Robertsfors successivt flyttas till fabrikerna på Irland och i Sydafrika. Stängningen påverkar samtliga 175 anställda i Robertsfors.

”I samband med en global översyn av vår verksamhet har vi kommit fram till att vi tyvärr ska stänga anläggningen i Robertsfors. Produkterna som tillverkas i Robertsfors skickas till våra kunder runt om i världen och det geografiska läget har visat sig innebära ökande utmaningar för vår verksamhet. Vi är ett växande företag som arbetar med kunder på rörliga och snabbt föränderliga marknader. Vårt fokus måste ligga på att fortsätta vara konkurrenskraftiga, vilket ibland innebär att vi måste fatta svåra beslut.” säger Walter Huehn, koncernchef för Element Six.

Till bakgrund för beslutet ligger flera faktorer. Förutom det faktum att det krävs omfattande investeringar för att uppgradera anläggningen till att bli konkurrenskraftig igen, har det blivit allt svårare att rekrytera personal till fabriken. Dessutom ligger Robertsfors, i förhållande till marknaden, avsides, vilket förlänger ledtiderna för transport till och från anläggningen.

Element Six har initierat dialog med lokala fackförbund.

Presskontakt:
Isak Hagen

Mejl: isak.hagen@bm.com
Telefon: +46 (0) 8 440 12 10